SAKO vid Lillesjön 2005-08-02  Banläggare: Peter Strömdal
2 Utg(18) Thomas Asplund (Bengt Norrman 48.44)  starttid: 17.56.57 Utg:37,38.. saknas
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 32  200  5.07-17 25.6 2.20   200  5.07-17 25.6       1.21 6.8 SL 
 2 34  205  3.04-5  15.0      405  8.11-11 20.2   +IW 1  2.02 9.9 SL 
 3 36  646  9.04-15 14.0     1,051 17.15-11 16.4       4.17 6.6 MI 
 4 37 1,516             2,567               12.14 8.1 BN2
 5 38  335             2,902               2.29 7.4 MI 
 6 39  284             3,186               2.33 9.0 BN2
 7 43  459             3,645               3.52 8.4 BN2
 8 44  569             4,214               7.09 12.6 BN2
 9 46  168             4,382               1.26 8.5 MI 
10 47  439 51.57-14 118. 43.20  4,821               4.21 9.9 MI 
11 55  163  2.34-12 15.7     4,984               1.17 7.9 BN2
12 56  100  1.41-12 16.8     5,084               0.47 7.8 MI 
Mål    124  1.31-10 12.2     5,208               0.55 7.4 BN2
5,208 74.58-14 14.4 45.40 44.43 8.6 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 TA4-20-IW 2 TA4-7-IW 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12