Vad "tillsammans" betyder.

Under tillsammans kollar man de som stämplat inom +/- 15 sek vid en viss
kontroll. Har det gått mer än 15 sek mellan två löpare anses det inte vara
samma klunga.

Om man inleder med ett minustecken ("-") innebär det att man INTE ligger först 
i klungan. Den förkortning som följer efter minustecknet är den som leder
klungan. Det avslutande talet talar om antalet i klungan förutom Du själv.
Om man inleder med ett plustecken ("+") så visar det att Du leder klungan och
förkortningen talar om den som ligger närmast bakom Dig.

OBS att denna klunganalys tar hänsyn till ALLA som har samma bana som Du.
Alltså inte bara inom den egna klassen.

Frågor ställs till Per Ivarsson, Trollhättan