SAKO vid Lillesjön 2005-08-02  Banläggare: Peter Strömdal
2 1(18) Bengt Norrman 48.44 (tvåa Martin Ivarsson 53.03)  starttid: 18.16.38 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 32  200  1.30-5  7.5      200  1.30-5  7.5       1.21 6.8 SL 
 2 34  205  2.29-2  12.1 0.20   405  3.59-3  9.8       2.02 9.9 SL 
 3 36  646  5.08-3  7.9     1,051  9.07-3  8.7       4.17 6.6 MI 
 4 37 1,516 12.14-1  8.1     2,567 21.21-1  8.3       12.14 8.1 BN2
 5 38  335  4.45-12 14.2 1.50  2,902 26.06-3  9.0       2.29 7.4 MI 
 6 39  284  2.33-1  9.0     3,186 28.39-2  9.0       2.33 9.0 BN2
 7 43  459  3.52-1  8.4     3,645 32.31-2  8.9       3.52 8.4 BN2
 8 44  569  7.09-1  12.6     4,214 39.40-1  9.4       7.09 12.6 BN2
 9 46  168  1.35-2  9.4 0.10  4,382 41.15-1  9.4       1.26 8.5 MI 
10 47  439  4.25-2  10.1     4,821 45.40-1  9.5   +GJ 1  4.21 9.9 MI 
11 55  163  1.17-1  7.9     4,984 46.57-1  9.4       1.17 7.9 BN2
12 56  100  0.52-2  8.7     5,084 47.49-1  9.4       0.47 7.8 MI 
Mål    124  0.55-1  7.4     5,208 48.44-1  9.4   +AF41  0.55 7.4 BN2
5,208 48.44-1 9.4 2.20 44.43 8.6 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BN2-6-GJ 11 AF4-42-BN2-69-GJ 12 AF4-24-BN2-81-GJ