SAKO vid Lillesjön 2005-08-02  Banläggare: Peter Strömdal
2 9(18) Gunnar Johansson 74.49 (Bengt Norrman 48.44)  starttid: 17.52.35 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 32  200  1.41-8  8.4      200  1.41-8  8.4       1.21 6.8 SL 
 2 34  205  3.07-7  15.2      405  4.48-7  11.9       2.02 9.9 SL 
 3 36  646  6.39-8  10.3 1.20  1,051 11.27-7  10.9       4.17 6.6 MI 
 4 37 1,516 19.00-11 12.5     2,567 30.27-7  11.9       12.14 8.1 BN2
 5 38  335  4.38-11 13.8 1.30  2,902 35.05-7  12.1   -BS22  2.29 7.4 MI 
 6 39  284  4.52-12 17.1 0.40  3,186 39.57-8  12.5       2.33 9.0 BN2
 7 43  459  8.29-11 18.5 2.10  3,645 48.26-8  13.3       3.52 8.4 BN2
 8 44  569 11.36-10 20.4     4,214 60.02-10 14.2   -SL 2  7.09 12.6 BN2
 9 46  168  2.17-12 13.6     4,382 62.19-10 14.2       1.26 8.5 MI 
10 47  439  7.30-11 17.1 0.30  4,821 69.49-10 14.5   -BN21  4.21 9.9 MI 
11 55  163  2.20-10 14.3 0.20  4,984 72.09-10 14.5       1.17 7.9 BN2
12 56  100  1.04-7  10.7     5,084 73.13-9  14.4       0.47 7.8 MI 
Mål    124  1.36-12 12.9     5,208 74.49-9  14.4   -Ken1  0.55 7.4 BN2
5,208 74.49-9 14.4 6.30 44.43 8.6 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 GJ -80-AF4-30-Jör 2 3 GJ -72-Jör-74-AF4-2-BS2-38-SL 4 Jör-8-AH3-34-SL-84-GJ -19-BS2-72-IW-14-AF4 5 BS2-14-IW-8-GJ 6 AH3-57-IW-13-BS2-20-Ken-73-GJ -64-AF4 7 GJ -59-SL-62-AF4 8 SL -4-GJ -5-AF4 9 SL -16-AF4-19-GJ 10 BN2-6-GJ 11 AF4-42-BN2-69-GJ 12 AF4-24-BN2-81-GJ