SAKO vid Lillesjön 2005-08-02  Banläggare: Peter Strömdal
2 8(18) Annette Falk-Larsson 71.27 (Bengt Norrman 48.44)  starttid: 17.53.59 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 32  200  1.37-6  8.1      200  1.37-6  8.1       1.21 6.8 SL 
 2 34  205  4.14-9  20.7 1.30   405  5.51-8  14.4       2.02 9.9 SL 
 3 36  646  6.38-7  10.3     1,051 12.29-8  11.9   +BS21  4.17 6.6 MI 
 4 37 1,516 18.19-10 12.1 2.10  2,567 30.48-8  12.0   -IW 1  12.14 8.1 BN2
 5 38  335  4.29-10 13.4 0.40  2,902 35.17-8  12.2       2.29 7.4 MI 
 6 39  284  4.20-9  15.3 1.00  3,186 39.37-7  12.4       2.33 9.0 BN2
 7 43  459  9.26-12 20.6 4.20  3,645 49.03-9  13.5       3.52 8.4 BN2
 8 44  569  9.40-8  17.0     4,214 58.43-9  13.9   -SL 2  7.09 12.6 BN2
 9 46  168  1.53-8  11.2     4,382 60.36-9  13.8       1.26 8.5 MI 
10 47  439  6.03-9  13.8 0.20  4,821 66.39-9  13.8       4.21 9.9 MI 
11 55  163  2.15-8  13.8 0.30  4,984 68.54-9  13.8       1.17 7.9 BN2
12 56  100  1.10-9  11.7     5,084 70.04-8  13.8       0.47 7.8 MI 
Mål    124  1.23-8  11.2     5,208 71.27-8  13.7   -BN21  0.55 7.4 BN2
5,208 71.27-8 13.7 10.30 44.43 8.6 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 GJ -80-AF4-30-Jör 2 Jör-17-BS2-20-AF4 3 GJ -72-Jör-74-AF4-2-BS2-38-SL 4 Jör-8-AH3-34-SL-84-GJ-19-BS2-72-IW-14-AF4 5 6 AH3-57-IW-13-BS2-20-Ken-73-GJ-64-AF4 7 GJ -59-SL-62-AF4 8 SL -4-GJ-5-AF4 9 SL -16-AF4-19-GJ 10 11 AF4-42-BN2-69-GJ 12 AF4-24-BN2-81-GJ