SAKO vid Lillesjön 2005-08-02  Banläggare: Peter Strömdal
2 Utg(18) Kenneth Jonsson (Bengt Norrman 48.44)  starttid: 17.29.34 Utg:44,46.. saknas
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 32  200  2.23-12 11.9      200  2.23-12 11.9       1.21 6.8 SL 
 2 34  205 11.15-15 54.9 6.20   405 13.38-15 33.7   -BW 1  2.02 9.9 SL 
 3 36  646  8.50-14 13.7     1,051 22.28-15 21.4       4.17 6.6 MI 
 4 37 1,516 26.16-15 17.3     2,567 48.44-15 19.0       12.14 8.1 BN2
 5 38  335  6.52-13 20.5     2,902 55.36-14 19.2       2.29 7.4 MI 
 6 39  284  6.09-14 21.7     3,186 61.45-14 19.4       2.33 9.0 BN2
 7 43  459 13.34-13 29.6     3,645 75.19-14 20.7       3.52 8.4 BN2
 8 44  569             4,214               7.09 12.6 BN2
 9 46  168             4,382               1.26 8.5 MI 
10 47  439             4,821               4.21 9.9 MI 
11 55  163             4,984               1.17 7.9 BN2
12 56  100             5,084               0.47 7.8 MI 
Mål    124 22.24-16 180.     5,208           +GJ 1  0.55 7.4 BN2
5,208 97.43-18 18.8 6.20 44.43 8.6 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 BW -10-Ken 3 BW -85-Ken 4 5 Jör-36-SL-8-AH3-18-Ken 6 AH3-57-IW-13-BS2-20-Ken-73-GJ-64-AF4 7 8 9 10 11 12