SAKO vid Lillesjön 2005-08-02  Banläggare: Peter Strömdal
2 Utg(18) Bo Westerberg (Bengt Norrman 48.44)  starttid: 17.31.18 Utg:38,39.. saknas
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 32  200  7.23-18 36.9      200  7.23-18 36.9   +PL 1  1.21 6.8 SL 
 2 34  205  4.21-10 21.2      405 11.44-12 29.0   +Ken1  2.02 9.9 SL 
 3 36  646  7.35-13 11.7     1,051 19.19-12 18.4       4.17 6.6 MI 
 4 37 1,516 20.56-12 13.8     2,567 40.15-13 15.7   -BA31  12.14 8.1 BN2
 5 38  335             2,902               2.29 7.4 MI 
 6 39  284             3,186               2.33 9.0 BN2
 7 43  459             3,645               3.52 8.4 BN2
 8 44  569             4,214               7.09 12.6 BN2
 9 46  168             4,382               1.26 8.5 MI 
10 47  439             4,821               4.21 9.9 MI 
11 55  163             4,984               1.17 7.9 BN2
12 56  100 35.18-14 353.     5,084               0.47 7.8 MI 
Mål    124  2.21-15 19.0     5,208               0.55 7.4 BN2
5,208 77.54-15 15.0 44.43 8.6 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 HJ3-62-BW -8-PL 2 BW -10-Ken 3 BW -85-Ken 4 BA3-14-BW 5 6 7 8 9 10 11 12