SAKO vid Lillesjön 2005-08-02  Banläggare: Peter Strömdal
2 10(18) Peter Larsson 77.27 (Bengt Norrman 48.44)  starttid: 17.37.03 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 32  200  1.46-9  8.8      200  1.46-9  8.8   -BW 1  1.21 6.8 SL 
 2 34  205 12.49-16 62.5 10.10   405 14.35-16 36.0   +HJ33  2.02 9.9 SL 
 3 36  646  7.30-12 11.6 1.50  1,051 22.05-14 21.0       4.17 6.6 MI 
 4 37 1,516 17.37-8  11.6 2.00  2,567 39.42-12 15.5   -MD 1  12.14 8.1 BN2
 5 38  335  3.42-7  11.0     2,902 43.24-12 15.0       2.29 7.4 MI 
 6 39  284  4.35-10 16.1 1.20  3,186 47.59-12 15.1   -BA31  2.33 9.0 BN2
 7 43  459  7.08-9  15.5 2.10  3,645 55.07-12 15.1       3.52 8.4 BN2
 8 44  569  8.29-7  14.9     4,214 63.36-11 15.1   -Jör3  7.09 12.6 BN2
 9 46  168  1.50-7  10.9     4,382 65.26-11 14.9   -Jör2  1.26 8.5 MI 
10 47  439  7.21-10 16.7 1.50  4,821 72.47-11 15.1       4.21 9.9 MI 
11 55  163  2.18-9  14.1 0.40  4,984 75.05-11 15.1       1.17 7.9 BN2
12 56  100  1.15-10 12.5 0.10  5,084 76.20-10 15.0       0.47 7.8 MI 
Mål    124  1.07-6  9.0     5,208 77.27-10 14.9   +IW 1  0.55 7.4 BN2
5,208 77.27-10 14.9 20.10 44.43 8.6 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 HJ3-62-BW-8-PL 2 MD -19-PL -8-HJ3-6-MI-4-AH3 3 MD -22-AH3-29-PL 4 MD -12-PL 5 MD -20-PL 6 MD -44-BA3-12-PL 7 PL -36-BA3-22-Jör 8 Jör-2-MD-8-PL -13-BA3 9 Jör-4-MD-14-PL -29-BA3 10 PL -40-BA3-13-IW-50-BS2 11 PL -39-IW-35-BA3-33-BS2 12 Jör-65-HJ3-84-CC2-48-PL -19-IW-60-BA3-19-BS2