SAKO vid Lillesjön 2005-08-02  Banläggare: Peter Strömdal
2 Fel(18) Martina Dahlström (Bengt Norrman 48.44)  starttid: 17.44.09 Fel: 56 saknas
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 32  200  2.43-14 13.6 0.30   200  2.43-14 13.6       1.21 6.8 SL 
 2 34  205  4.27-11 21.7 2.00   405  7.10-10 17.7       2.02 9.9 SL 
 3 36  646  6.58-10 10.8     1,051 14.08-10 13.4       4.17 6.6 MI 
 4 37 1,516 18.16-9  12.0 3.30  2,567 32.24-9  12.6   +PL 1  12.14 8.1 BN2
 5 38  335  3.34-6  10.6     2,902 35.58-9  12.4       2.29 7.4 MI 
 6 39  284  3.59-7  14.0 0.50  3,186 39.57-8  12.5       2.33 9.0 BN2
 7 43  459  4.38-3  10.1     3,645 44.35-7  12.2       3.52 8.4 BN2
 8 44  569 11.47-11 20.7 3.10  4,214 56.22-7  13.4   -Jör3  7.09 12.6 BN2
 9 46  168  1.44-4  10.3     4,382 58.06-7  13.3   -Jör2  1.26 8.5 MI 
10 47  439  5.22-6  12.2     4,821 63.28-7  13.2       4.21 9.9 MI 
11 55  163  2.04-6  12.7 0.30  4,984 65.32-7  13.1       1.17 7.9 BN2
12 56  100             5,084               0.47 7.8 MI 
Mål    124  2.15-14 18.1     5,208               0.55 7.4 BN2
5,208 67.47-12 13.0 10.30 44.43 8.6 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 MD -27-AH3-65-BS2-24-MI 2 MD -19-PL-8-HJ3-6-MI-4-AH3 3 MD -22-AH3-29-PL 4 MD -12-PL 5 MD -20-PL 6 MD -44-BA3-12-PL 7 8 Jör-2-MD -8-PL-13-BA3 9 Jör-4-MD -14-PL-29-BA3 10 HJ3-48-Jör-23-MD 11 Jör-9-HJ3-20-MD 12