SAKO vid Lillesjön 2005-08-02  Banläggare: Peter Strömdal
2 5(18) Jörgen Hallen 56.27 (Bengt Norrman 48.44)  starttid: 17.54.41 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 32  200  1.25-4  7.1      200  1.25-4  7.1       1.21 6.8 SL 
 2 34  205  3.07-7  15.2 0.40   405  4.32-6  11.2       2.02 9.9 SL 
 3 36  646  6.01-6  9.3 0.30  1,051 10.33-6  10.0       4.17 6.6 MI 
 4 37 1,516 15.42-6  10.4 1.10  2,567 26.15-6  10.2   +AH31  12.14 8.1 BN2
 5 38  335  3.12-5  9.6     2,902 29.27-6  10.1       2.29 7.4 MI 
 6 39  284  4.09-8  14.6 1.10  3,186 33.36-6  10.5   -SL 1  2.33 9.0 BN2
 7 43  459  4.51-4  10.6 0.20  3,645 38.27-5  10.5       3.52 8.4 BN2
 8 44  569  7.21-2  12.9     4,214 45.48-5  10.9   +MD 3  7.09 12.6 BN2
 9 46  168  1.42-3  10.1     4,382 47.30-5  10.8   +MD 2  1.26 8.5 MI 
10 47  439  5.03-4  11.5     4,821 52.33-5  10.9       4.21 9.9 MI 
11 55  163  1.58-5  12.1 0.30  4,984 54.31-5  10.9   +HJ31  1.17 7.9 BN2
12 56  100  0.54-5  9.0     5,084 55.25-5  10.9       0.47 7.8 MI 
Mål    124  1.02-5  8.3     5,208 56.27-5  10.8       0.55 7.4 BN2
5,208 56.27-5 10.8 4.20 44.43 8.6 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 GJ -80-AF4-30-Jör 2 Jör-17-BS2-20-AF4 3 GJ -72-Jör-74-AF4-2-BS2-38-SL 4 Jör-8-AH3-34-SL-84-GJ-19-BS2-72-IW-14-AF4 5 Jör-36-SL-8-AH3-18-Ken 6 SL -14-Jör 7 PL -36-BA3-22-Jör 8 Jör-2-MD-8-PL-13-BA3 9 Jör-4-MD-14-PL-29-BA3 10 HJ3-48-Jör-23-MD 11 Jör-9-HJ3-20-MD 12 Jör-65-HJ3-84-CC2-48-PL-19-IW-60-BA3-19-BS2