SAKO vid Lillesjön 2005-08-02  Banläggare: Peter Strömdal
2 Utg(18) Catarina Carlsson (Bengt Norrman 48.44)  starttid: 18.05.42 Utg:34,37.. saknas
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 32  200  2.07-11 10.6      200  2.07-11 10.6       1.21 6.8 SL 
 2 34  205              405               2.02 9.9 SL 
 3 36  646             1,051               4.17 6.6 MI 
 4 37 1,516             2,567               12.14 8.1 BN2
 5 38  335             2,902               2.29 7.4 MI 
 6 39  284  4.51-11 17.1     3,186               2.33 9.0 BN2
 7 43  459             3,645               3.52 8.4 BN2
 8 44  569             4,214               7.09 12.6 BN2
 9 46  168             4,382               1.26 8.5 MI 
10 47  439             4,821               4.21 9.9 MI 
11 55  163             4,984               1.17 7.9 BN2
12 56  100 39.55-15 399.     5,084               0.47 7.8 MI 
Mål    124 36.42-18 296.     5,208               0.55 7.4 BN2
5,208 83.35-17 16.0 44.43 8.6 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jör-65-HJ3-84-CC2-48-PL-19-IW-60-BA3-19-BS2