Vad rubrikerna "plak" resp "plab" betyder :

"plak" står för placeringen inom klassen på sträckan.
"plab" står för placeringen på sträckan av alla som sprang just denna bana.

Frågor ställs till Per Ivarsson, Trollhättan