SAKO vid Lillesjön 2005-08-02  Banläggare: Peter Strömdal
2 3(18) Per Ivarsson 53.47 (Bengt Norrman 48.44)  starttid: 17.27.05 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 32  200  1.24-2  7.0      200  1.24-2  7.0       1.21 6.8 SL 
 2 34  205  2.30-3  12.2      405  3.54-2  9.6       2.02 9.9 SL 
 3 36  646  5.16-4  8.2 0.30  1,051  9.10-4  8.7       4.17 6.6 MI 
 4 37 1,516 13.59-4  9.2 1.20  2,567 23.09-4  9.0       12.14 8.1 BN2
 5 38  335  3.08-4  9.4 0.20  2,902 26.17-4  9.1       2.29 7.4 MI 
 6 39  284  3.28-4  12.2 0.50  3,186 29.45-4  9.3       2.33 9.0 BN2
 7 43  459  5.13-7  11.4 1.10  3,645 34.58-3  9.6       3.52 8.4 BN2
 8 44  569  7.22-3  12.9     4,214 42.20-2  10.0       7.09 12.6 BN2
 9 46  168  1.44-4  10.3 0.20  4,382 44.04-2  10.1       1.26 8.5 MI 
10 47  439  6.01-8  13.7 1.30  4,821 50.05-4  10.4       4.21 9.9 MI 
11 55  163  1.42-4  10.4 0.20  4,984 51.47-3  10.4       1.17 7.9 BN2
12 56  100  0.53-3  8.8     5,084 52.40-3  10.4       0.47 7.8 MI 
Mål    124  1.07-6  9.0     5,208 53.47-3  10.3       0.55 7.4 BN2
5,208 53.47-3 10.3 6.20 44.43 8.6 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 BA3-79-PI 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12