Krösvei Främmestad 2007-09-17  Banläggare: Tomas Karlsson
VAC 18(19) Evert Jenhall 78.57 (Lasse Ekberg 39.17)  starttid: 17.02.41 
  Alla klasser VAC + Ö 30 (32) Rickard Tengström 27.07
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  250 11.09-19 -32 44.6 7.30   250 11.09-19 -32 44.6   -TG 1  1.42 6.8 RT 
 2 52  400  6.31-14 -24 16.3 0.40   650 17.40-17 -30 27.2   -RC 2  2.44 6.8 RT 
 3 53  610 15.21-17 -29 25.2 5.20  1,260 33.01-18 -30 26.2       4.39 7.6 AC 
 4 54  210  3.24-16 -26 16.2 0.20  1,470 36.25-18 -30 24.8   -AK 1  1.23 6.6 RT 
 5 55  170  2.56-15 -27 17.3     1,640 39.21-18 -30 24.0   +Lof1  1.24 8.2 RT 
 6 46  650  8.02-7 -15 12.4     2,290 47.23-17 -29 20.7       4.39 7.2 AC 
 7 57  200  2.42-13 -23 13.5     2,490 50.05-17 -29 20.1       1.15 6.3 RT 
 8 58  550 17.07-19 -32 31.1 10.00  3,040 67.12-18 -30 22.1       3.20 6.1 RT 
 9 59  170  2.35-14 -25 15.2     3,210 69.47-18 -30 21.7       1.12 7.1 AC 
10 60  370  7.23-17 -30 20.0 1.20  3,580 77.10-18 -30 21.6       2.50 7.7 RT 
Mål    210  1.47-13 -25  8.5     3,790 78.57-18 -30 20.8       0.59 4.7 AC 
3,790 78.57-18 -30 20.8 25.10 26.07 6.9 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 TG -0-EJ -70-GN-8-BG-92-AP 2 TG -60-RC-9-EJ -15-GN-47-AP-109-BG-156-LE-217-AS3-22-Lof-9-AK-74-IO2-67-PAJ-108-BS-156-BL-4-RT-209-AC-4-AJ6-4-LP-29-TF-2-LF-129-Eme-84-LG 3 LE -9-BG-94-EJ -87-AK-8-Lof-113-GN-78-PAJ-38-IO2-54-RT-2-BS-171-AC-85-AJ6-24-LP-78-Eme-106-TF-6-LF-16-LG-173-BL 4 RC -19-TG-13-AP-291-LE-50-BG-142-AK-7-EJ -35-Lof-143-GN-37-PAJ-42-RT-32-BS-33-IO2-109-AC-187-LP-13-AJ6-11-Eme-133-LG-201-TF-2-LF-7-BL 5 RC -16-AP-3-TG-252-LE-82-BG-130-AK-55-EJ -10-Lof-146-GN-9-RT-4-PAJ-73-BS-104-AC-25-IO2-192-LP-2-Eme-41-AJ6-102-LG-264-BL-29-LF-5-TF-289-Hen-236-Kaj-4-AA-116-SK-43-Gör-123-AL-298-PW3 6 AS3-146-AP-10-TG-81-LE-133-RC-120-AK-94-BG-13-Lof-6-RT-33-EJ -143-AC-21-PAJ-5-GN-6-BS 7 AS3-103-AP-10-TG-52-LE-196-RC-125-RT-17-AK-25-BG-7-Lof-71-EJ -65-AC-59-PAJ-5-BS-16-GN 8 LE -54-AS3-180-RT-25-AK-7-RC-143-AP-10-TG-11-AC-92-Lof-6-BG-5-PAJ-19-BS-182-GN-203-Eme-58-AJ6-74-LG-112-EJ -29-IO2-5-LP-190-BL-271-Hen 9 GN -16-Eme-35-AJ6-48-LG-137-LP-19-EJ -59-IO2-252-BL-114-Hen 10 LP -64-EJ -187-IO2-7-Hen-10-BL