Krösvei Främmestad 2007-09-17  Banläggare: Tomas Karlsson
VAC 5(19) Per Widström 43.47 (Lasse Ekberg 39.17)  starttid: 17.54.28 
  Alla klasser VAC + Ö 15 (32) Rickard Tengström 27.07
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  250  2.18-2 -7  9.2      250  2.18-2 -7  9.2       1.42 6.8 RT 
 2 52  400  5.26-9 -18 13.6 1.40   650  7.44-5 -10 11.9       2.44 6.8 RT 
 3 53  610 10.48-15 -27 17.7 4.30  1,260 18.32-10 -22 14.7       4.39 7.6 AC 
 4 54  210  2.17-3 -12 10.9 0.20  1,470 20.49-9 -21 14.2       1.23 6.6 RT 
 5 55  170  2.00-3 -10 11.8 0.10  1,640 22.49-8 -20 13.9       1.24 8.2 RT 
 6 46  650  7.13-5 -11 11.1 1.00  2,290 30.02-8 -19 13.1       4.39 7.2 AC 
 7 57  200  1.44-2 -6  8.7     2,490 31.46-8 -19 12.8       1.15 6.3 RT 
 8 58  550  4.43-2 -9  8.6     3,040 36.29-5 -15 12.0       3.20 6.1 RT 
 9 59  170  1.46-6 -12 10.4 0.10  3,210 38.15-5 -15 11.9       1.12 7.1 AC 
10 60  370  4.13-4 -12 11.4 0.20  3,580 42.28-5 -15 11.9       2.50 7.7 RT 
Mål    210  1.19-5 -11  6.3     3,790 43.47-5 -15 11.6       0.59 4.7 AC 
3,790 43.47-5 -15 11.6 8.10 26.07 6.9 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 Gör-69-Hen-130-Kaj-60-AA-165-SK-84-AL-107-PW3 2 Hen-87-Gör-109-AA-1-Kaj-179-SK-132-AL-108-PW3 3 4 Hen-214-Kaj-5-AA-115-Gör-2-SK-174-AL-294-PW3 5 RC -16-AP-3-TG-252-LE-82-BG-130-AK-55-EJ-10-Lof-146-GN-9-RT-4-PAJ-73-BS-104-AC-25-IO2-192-LP-2-Eme-41-AJ6-102-LG-264-BL-29-LF-5-TF-289-Hen-236-Kaj-4-AA-116-SK-43-Gör-123-AL-298-PW3 6 AJ6-3-IO2-16-LG-43-Eme-4-LP-290-BL-273-Hen-222-TF-12-LF-133-SK-13-Kaj-19-AA-282-AL-197-PW3 7 Hen-279-SK-13-Kaj-5-LF-1-AA-4-TF-274-AL-199-PW3 8 SK -76-AA-41-Kaj-125-TF-6-AL-0-LF-196-PW3 9 SK -31-AA-71-Kaj-84-AL-13-TF-5-LF-202-PW3 10 SK -8-AA-150-AL-7-Kaj-167-TF-7-LF-54-PW3