Krösvei Främmestad 2007-09-17  Banläggare: Tomas Karlsson
Ö 7(13) Henrik Sahlström 40.47 (Rickard Tengström 27.07)  starttid: 17.44.04 
  Alla klasser VAC + Ö 9 (32) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  250  3.36-10 -19 14.4 1.30   250  3.36-10 -19 14.4       1.42 6.8 RT 
 2 52  400  4.16-5 -8  10.7 0.50   650  7.52-6 -11 12.1       2.44 6.8 RT 
 3 53  610  8.10-11 -19 13.4 2.20  1,260 16.02-10 -15 12.7       4.39 7.6 AC 
 4 54  210  1.47-4 -4  8.5     1,470 17.49-8 -13 12.1       1.23 6.6 RT 
 5 55  170  1.44-4 -4  10.2     1,640 19.33-7 -10 11.9       1.24 8.2 RT 
 6 46  650  6.15-5 -6  9.6 0.30  2,290 25.48-6 -8  11.3       4.39 7.2 AC 
 7 57  200  3.27-13 -30 17.3 1.50  2,490 29.15-7 -10 11.7       1.15 6.3 RT 
 8 58  550  4.49-8 -12  8.8 0.40  3,040 34.04-7 -10 11.2       3.20 6.1 RT 
 9 59  170  1.25-3 -4  8.3     3,210 35.29-7 -9  11.1       1.12 7.1 AC 
10 60  370  3.32-4 -4  9.5     3,580 39.01-7 -8  10.9   -IO22  2.50 7.7 RT 
Mål    210  1.46-12 -24  8.4     3,790 40.47-7 -9  10.8   +BL 1  0.59 4.7 AC 
3,790 40.47-7 -9 10.8 7.40 26.07 6.9 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 Gör-69-Hen-130-Kaj-60-AA-165-SK-84-AL-107-PW3 2 Hen-87-Gör-109-AA-1-Kaj-179-SK-132-AL-108-PW3 3 Hen-101-Gör-13-Kaj-3-AA-188-SK-143-AL 4 Hen-214-Kaj-5-AA-115-Gör-2-SK-174-AL-294-PW3 5 RC -16-AP-3-TG-252-LE-82-BG-130-AK-55-EJ-10-Lof-146-GN-9-RT-4-PAJ-73-BS-104-AC-25-IO2-192-LP-2-Eme-41-AJ6-102-LG-264-BL-29-LF-5-TF-289-Hen-236-Kaj-4-AA-116-SK-43-Gör-123-AL-298-PW3 6 AJ6-3-IO2-16-LG-43-Eme-4-LP-290-BL-273-Hen-222-TF-12-LF-133-SK-13-Kaj-19-AA-282-AL-197-PW3 7 Hen-279-SK-13-Kaj-5-LF-1-AA-4-TF-274-AL-199-PW3 8 LE -54-AS3-180-RT-25-AK-7-RC-143-AP-10-TG-11-AC-92-Lof-6-BG-5-PAJ-19-BS-182-GN-203-Eme-58-AJ6-74-LG-112-EJ-29-IO2-5-LP-190-BL-271-Hen 9 GN -16-Eme-35-AJ6-48-LG-137-LP-19-EJ-59-IO2-252-BL-114-Hen 10 LP -64-EJ-187-IO2-7-Hen-10-BL