Krösvei Främmestad 2007-09-17  Banläggare: Tomas Karlsson
VAC 17(19) Göran Jonsson 70.29 (Lasse Ekberg 39.17)  starttid: 17.42.45 
  Alla klasser VAC + Ö 29 (32) Rickard Tengström 27.07
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  250  3.46-11 -22 15.1      250  3.46-11 -22 15.1       1.42 6.8 RT 
 2 52  400  6.52-16 -27 17.2 0.50   650 10.38-15 -27 16.4       2.44 6.8 RT 
 3 53  610  8.24-10 -22 13.8     1,260 19.02-13 -25 15.1   +Kaj2  4.39 7.6 AC 
 4 54  210  5.40-19 -31 27.0 2.40  1,470 24.42-14 -26 16.8   +SK 1  1.23 6.6 RT 
 5 55  170  2.49-14 -26 16.6     1,640 27.31-12 -24 16.8       1.24 8.2 RT 
 6 46  650 20.34-19 -32 31.6 10.20  2,290 48.05-18 -30 21.0       4.39 7.2 AC 
 7 57  200  3.14-17 -28 16.2 0.30  2,490 51.19-18 -30 20.6       1.15 6.3 RT 
 8 58  550  6.57-9 -20 12.6     3,040 58.16-17 -29 19.2       3.20 6.1 RT 
 9 59  170  2.50-16 -28 16.7     3,210 61.06-17 -29 19.0       1.12 7.1 AC 
10 60  370  7.33-18 -31 20.4 1.20  3,580 68.39-17 -29 19.2       2.50 7.7 RT 
Mål    210  1.50-14 -26  8.7     3,790 70.29-17 -29 18.6       0.59 4.7 AC 
3,790 70.29-17 -29 18.6 15.40 26.07 6.9 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 Gör-69-Hen-130-Kaj-60-AA-165-SK-84-AL-107-PW3 2 Hen-87-Gör-109-AA-1-Kaj-179-SK-132-AL-108-PW3 3 Hen-101-Gör-13-Kaj-3-AA-188-SK-143-AL 4 Hen-214-Kaj-5-AA-115-Gör-2-SK-174-AL-294-PW3 5 RC -16-AP-3-TG-252-LE-82-BG-130-AK-55-EJ-10-Lof-146-GN-9-RT-4-PAJ-73-BS-104-AC-25-IO2-192-LP-2-Eme-41-AJ6-102-LG-264-BL-29-LF-5-TF-289-Hen-236-Kaj-4-AA-116-SK-43-Gör-123-AL-298-PW3 6 7 8 9 10