Krösvei Främmestad 2007-09-17  Banläggare: Tomas Karlsson
Ö 3(13) Emelie Svalin 36.04 (Rickard Tengström 27.07)  starttid: 17.37.09 
  Alla klasser VAC + Ö 3 (32) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  250  2.17-4 -5  9.1 0.20   250  2.17-4 -5  9.1       1.42 6.8 RT 
 2 52  400  3.36-4 -4  9.0 0.20   650  5.53-3 -3  9.1       2.44 6.8 RT 
 3 53  610  4.58-2 -2  8.1     1,260 10.51-3 -3  8.6       4.39 7.6 AC 
 4 54  210  1.48-5 -5  8.6 0.10  1,470 12.39-3 -3  8.6   -LP 2  1.23 6.6 RT 
 5 55  170  1.39-3 -3  9.7     1,640 14.18-3 -3  8.7   -LP 1  1.24 8.2 RT 
 6 46  650  8.58-12 -24 13.8 3.30  2,290 23.16-4 -4  10.2   +LP 1  4.39 7.2 AC 
 7 57  200  1.28-3 -3  7.3     2,490 24.44-4 -4  9.9   -AJ62  1.15 6.3 RT 
 8 58  550  3.56-4 -4  7.2     3,040 28.40-4 -4  9.4       3.20 6.1 RT 
 9 59  170  2.40-12 -26 15.7 1.20  3,210 31.20-4 -4  9.8       1.12 7.1 AC 
10 60  370  3.24-3 -3  9.2     3,580 34.44-3 -3  9.7       2.50 7.7 RT 
Mål    210  1.20-7 -13  6.3     3,790 36.04-3 -3  9.5       0.59 4.7 AC 
3,790 36.04-3 -3 9.5 5.40 26.07 6.9 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 LE -24-AS3-16-AK-120-Lof-156-PAJ-171-BS-14-BL-226-RT-22-AJ6-35-LF-6-TF-67-LP-65-AC-130-Eme-99-LG 2 TG -60-RC-9-EJ-15-GN-47-AP-109-BG-156-LE-217-AS3-22-Lof-9-AK-74-IO2-67-PAJ-108-BS-156-BL-4-RT-209-AC-4-AJ6-4-LP-29-TF-2-LF-129-Eme-84-LG 3 LE -9-BG-94-EJ-87-AK-8-Lof-113-GN-78-PAJ-38-IO2-54-RT-2-BS-171-AC-85-AJ6-24-LP-78-Eme-106-TF-6-LF-16-LG-173-BL 4 RC -19-TG-13-AP-291-LE-50-BG-142-AK-7-EJ-35-Lof-143-GN-37-PAJ-42-RT-32-BS-33-IO2-109-AC-187-LP-13-AJ6-11-Eme-133-LG-201-TF-2-LF-7-BL 5 RC -16-AP-3-TG-252-LE-82-BG-130-AK-55-EJ-10-Lof-146-GN-9-RT-4-PAJ-73-BS-104-AC-25-IO2-192-LP-2-Eme-41-AJ6-102-LG-264-BL-29-LF-5-TF-289-Hen-236-Kaj-4-AA-116-SK-43-Gör-123-AL-298-PW3 6 AJ6-3-IO2-16-LG-43-Eme-4-LP-290-BL-273-Hen-222-TF-12-LF-133-SK-13-Kaj-19-AA-282-AL-197-PW3 7 AJ6-15-LG-1-Eme-19-IO2-4-LP 8 LE -54-AS3-180-RT-25-AK-7-RC-143-AP-10-TG-11-AC-92-Lof-6-BG-5-PAJ-19-BS-182-GN-203-Eme-58-AJ6-74-LG-112-EJ-29-IO2-5-LP-190-BL-271-Hen 9 GN -16-Eme-35-AJ6-48-LG-137-LP-19-EJ-59-IO2-252-BL-114-Hen 10 Eme-96-GN-7-LG-6-AJ6