Krösvei Främmestad 2007-09-17  Banläggare: Tomas Karlsson
Ö Utg(13) Arne Svahn (Rickard Tengström 27.07)  starttid: 17.13.32 Utg:53,54.. saknas
  Alla klasser VAC + Ö 0 (32) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  250  8.46-13 -30 35.1 4.20   250  8.46-13 -30 35.1       1.42 6.8 RT 
 2 52  400  7.07-12 -28 17.8      650 15.53-13 -29 24.4       2.44 6.8 RT 
 3 53  610               1,260                 4.39 7.6 AC 
 4 54  210               1,470                 1.23 6.6 RT 
 5 55  170               1,640                 1.24 8.2 RT 
 6 46  650 10.03-13 -26 15.5     2,290                 4.39 7.2 AC 
 7 57  200  3.12-11 -27 16.0     2,490                 1.15 6.3 RT 
 8 58  550  8.26-13 -27 15.3     3,040                 3.20 6.1 RT 
 9 59  170  3.06-13 -30 18.2     3,210                 1.12 7.1 AC 
10 60  370  7.22-13 -29 19.9     3,580             -RC 2  2.50 7.7 RT 
Mål    210  2.08-13 -30 10.2     3,790             -RC 1  0.59 4.7 AC 
3,790 50.10-13 13.2 4.20 26.07 6.9 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 LE -24-AS3-16-AK-120-Lof-156-PAJ-171-BS-14-BL-226-RT-22-AJ6-35-LF-6-TF-67-LP-65-AC-130-Eme-99-LG 2 TG -60-RC-9-EJ-15-GN-47-AP-109-BG-156-LE-217-AS3-22-Lof-9-AK-74-IO2-67-PAJ-108-BS-156-BL-4-RT-209-AC-4-AJ6-4-LP-29-TF-2-LF-129-Eme-84-LG 3 4 5 6 AS3-146-AP-10-TG-81-LE-133-RC-120-AK-94-BG-13-Lof-6-RT-33-EJ-143-AC-21-PAJ-5-GN-6-BS 7 AS3-103-AP-10-TG-52-LE-196-RC-125-RT-17-AK-25-BG-7-Lof-71-EJ-65-AC-59-PAJ-5-BS-16-GN 8 LE -54-AS3-180-RT-25-AK-7-RC-143-AP-10-TG-11-AC-92-Lof-6-BG-5-PAJ-19-BS-182-GN-203-Eme-58-AJ6-74-LG-112-EJ-29-IO2-5-LP-190-BL-271-Hen 9 LE -133-AS3-74-RT-47-AK-32-RC-109-AC-6-AP-23-TG-112-PAJ-1-BG-6-Lof-8-BS 10 LE -62-RT-188-RC-7-AK-3-AS3-18-AC-121-TG-1-AP-65-PAJ-1-Lof-13-BG-1-BS