Krösvei Främmestad 2007-09-17  Banläggare: Tomas Karlsson
VAC 7(19) Lars Pejryd 46.45 (Lasse Ekberg 39.17)  starttid: 17.33.21 
  Alla klasser VAC + Ö 18 (32) Rickard Tengström 27.07
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  250  2.50-5 -13 11.3 0.30   250  2.50-5 -13 11.3       1.42 6.8 RT 
 2 52  400  4.11-3 -7  10.5      650  7.01-2 -6  10.8   -AC 2  2.44 6.8 RT 
 3 53  610  6.20-1 -8  10.4     1,260 13.21-1 -5  10.6       4.39 7.6 AC 
 4 54  210  2.42-11 -20 12.9 0.50  1,470 16.03-1 -6  10.9   +AJ62  1.23 6.6 RT 
 5 55  170  2.01-4 -11 11.9     1,640 18.04-1 -6  11.0   +Eme1  1.24 8.2 RT 
 6 46  650  9.04-13 -25 13.9 2.40  2,290 27.08-3 -10 11.8   -Eme1  4.39 7.2 AC 
 7 57  200  1.47-3 -8  8.9     2,490 28.55-3 -9  11.6   -IO21  1.15 6.3 RT 
 8 58  550  8.11-14 -26 14.9 3.40  3,040 37.06-6 -16 12.2   -IO21  3.20 6.1 RT 
 9 59  170  1.42-5 -9  10.0     3,210 38.48-6 -16 12.1       1.12 7.1 AC 
10 60  370  6.38-14 -26 17.9 2.50  3,580 45.26-7 -18 12.7       2.50 7.7 RT 
Mål    210  1.19-5 -11  6.3     3,790 46.45-7 -18 12.3       0.59 4.7 AC 
3,790 46.45-7 -18 12.3 10.30 26.07 6.9 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 LE -24-AS3-16-AK-120-Lof-156-PAJ-171-BS-14-BL-226-RT-22-AJ6-35-LF-6-TF-67-LP -65-AC-130-Eme-99-LG 2 TG -60-RC-9-EJ-15-GN-47-AP-109-BG-156-LE-217-AS3-22-Lof-9-AK-74-IO2-67-PAJ-108-BS-156-BL-4-RT-209-AC-4-AJ6-4-LP -29-TF-2-LF-129-Eme-84-LG 3 LE -9-BG-94-EJ-87-AK-8-Lof-113-GN-78-PAJ-38-IO2-54-RT-2-BS-171-AC-85-AJ6-24-LP -78-Eme-106-TF-6-LF-16-LG-173-BL 4 RC -19-TG-13-AP-291-LE-50-BG-142-AK-7-EJ-35-Lof-143-GN-37-PAJ-42-RT-32-BS-33-IO2-109-AC-187-LP -13-AJ6-11-Eme-133-LG-201-TF-2-LF-7-BL 5 RC -16-AP-3-TG-252-LE-82-BG-130-AK-55-EJ-10-Lof-146-GN-9-RT-4-PAJ-73-BS-104-AC-25-IO2-192-LP -2-Eme-41-AJ6-102-LG-264-BL-29-LF-5-TF-289-Hen-236-Kaj-4-AA-116-SK-43-Gör-123-AL-298-PW3 6 AJ6-3-IO2-16-LG-43-Eme-4-LP -290-BL-273-Hen-222-TF-12-LF-133-SK-13-Kaj-19-AA-282-AL-197-PW3 7 AJ6-15-LG-1-Eme-19-IO2-4-LP 8 LE -54-AS3-180-RT-25-AK-7-RC-143-AP-10-TG-11-AC-92-Lof-6-BG-5-PAJ-19-BS-182-GN-203-Eme-58-AJ6-74-LG-112-EJ-29-IO2-5-LP -190-BL-271-Hen 9 GN -16-Eme-35-AJ6-48-LG-137-LP -19-EJ-59-IO2-252-BL-114-Hen 10 LP -64-EJ-187-IO2-7-Hen-10-BL