Krösvei Främmestad 2007-09-17  Banläggare: Tomas Karlsson
Ö 10(13) Anders Johansson 43.21 (Rickard Tengström 27.07)  starttid: 17.31.59 
  Alla klasser VAC + Ö 14 (32) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  250  2.24-7 -9  9.6      250  2.24-7 -9  9.6       1.42 6.8 RT 
 2 52  400  5.55-10 -21 14.8 2.00   650  8.19-9 -15 12.8   -AC 2  2.44 6.8 RT 
 3 53  610  6.00-7 -7  9.8     1,260 14.19-6 -8  11.4       4.39 7.6 AC 
 4 54  210  3.19-10 -24 15.8 1.20  1,470 17.38-7 -11 12.0   -LP 2  1.23 6.6 RT 
 5 55  170  2.31-12 -20 14.8 0.30  1,640 20.09-9 -14 12.3       1.24 8.2 RT 
 6 46  650  7.15-7 -13 11.2 0.40  2,290 27.24-9 -12 12.0   +IO21  4.39 7.2 AC 
 7 57  200  2.14-10 -17 11.2 0.30  2,490 29.38-8 -12 11.9   +LG 2  1.15 6.3 RT 
 8 58  550  5.10-9 -13  9.4 0.30  3,040 34.48-10 -13 11.4       3.20 6.1 RT 
 9 59  170  2.17-10 -22 13.4 0.40  3,210 37.05-10 -14 11.6       1.12 7.1 AC 
10 60  370  4.38-9 -15 12.5 0.40  3,580 41.43-10 -14 11.7   -GN 2  2.50 7.7 RT 
Mål    210  1.38-11 -22  7.8     3,790 43.21-10 -14 11.4   +GN 1  0.59 4.7 AC 
3,790 43.21-10 -14 11.4 6.50 26.07 6.9 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 LE -24-AS3-16-AK-120-Lof-156-PAJ-171-BS-14-BL-226-RT-22-AJ6-35-LF-6-TF-67-LP-65-AC-130-Eme-99-LG 2 TG -60-RC-9-EJ-15-GN-47-AP-109-BG-156-LE-217-AS3-22-Lof-9-AK-74-IO2-67-PAJ-108-BS-156-BL-4-RT-209-AC-4-AJ6-4-LP-29-TF-2-LF-129-Eme-84-LG 3 LE -9-BG-94-EJ-87-AK-8-Lof-113-GN-78-PAJ-38-IO2-54-RT-2-BS-171-AC-85-AJ6-24-LP-78-Eme-106-TF-6-LF-16-LG-173-BL 4 RC -19-TG-13-AP-291-LE-50-BG-142-AK-7-EJ-35-Lof-143-GN-37-PAJ-42-RT-32-BS-33-IO2-109-AC-187-LP-13-AJ6-11-Eme-133-LG-201-TF-2-LF-7-BL 5 RC -16-AP-3-TG-252-LE-82-BG-130-AK-55-EJ-10-Lof-146-GN-9-RT-4-PAJ-73-BS-104-AC-25-IO2-192-LP-2-Eme-41-AJ6-102-LG-264-BL-29-LF-5-TF-289-Hen-236-Kaj-4-AA-116-SK-43-Gör-123-AL-298-PW3 6 AJ6-3-IO2-16-LG-43-Eme-4-LP-290-BL-273-Hen-222-TF-12-LF-133-SK-13-Kaj-19-AA-282-AL-197-PW3 7 AJ6-15-LG-1-Eme-19-IO2-4-LP 8 LE -54-AS3-180-RT-25-AK-7-RC-143-AP-10-TG-11-AC-92-Lof-6-BG-5-PAJ-19-BS-182-GN-203-Eme-58-AJ6-74-LG-112-EJ-29-IO2-5-LP-190-BL-271-Hen 9 GN -16-Eme-35-AJ6-48-LG-137-LP-19-EJ-59-IO2-252-BL-114-Hen 10 Eme-96-GN-7-LG-6-AJ6