Krösvei Främmestad 2007-09-17  Banläggare: Tomas Karlsson
VAC 13(19) Göran Nord 64.45 (Lasse Ekberg 39.17)  starttid: 17.10.47 
  Alla klasser VAC + Ö 25 (32) Rickard Tengström 27.07
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  250  4.13-15 -26 16.9 0.40   250  4.13-15 -26 16.9   +BG 1  1.42 6.8 RT 
 2 52  400  5.36-10 -19 14.0      650  9.49-11 -23 15.1   -RC 2  2.44 6.8 RT 
 3 53  610 18.34-19 -31 30.4 9.00  1,260 28.23-16 -28 22.5       4.39 7.6 AC 
 4 54  210  2.54-14 -23 13.8     1,470 31.17-16 -28 21.3       1.23 6.6 RT 
 5 55  170  2.34-10 -22 15.1     1,640 33.51-16 -28 20.6   +RT 2  1.24 8.2 RT 
 6 46  650  8.15-8 -16 12.7     2,290 42.06-13 -25 18.4   -PAJ2  4.39 7.2 AC 
 7 57  200  2.18-9 -19 11.5     2,490 44.24-13 -25 17.8       1.15 6.3 RT 
 8 58  550  7.15-10 -21 13.2 0.30  3,040 51.39-13 -25 17.0       3.20 6.1 RT 
 9 59  170  5.47-19 -32 34.0 3.20  3,210 57.26-13 -25 17.9       1.12 7.1 AC 
10 60  370  5.16-11 -21 14.2     3,580 62.42-13 -25 17.5   +LG 2  2.50 7.7 RT 
Mål    210  2.03-17 -29  9.8     3,790 64.45-13 -25 17.1   -AJ61  0.59 4.7 AC 
3,790 64.45-13 -25 17.1 13.30 26.07 6.9 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 TG -0-EJ-70-GN -8-BG-92-AP 2 TG -60-RC-9-EJ-15-GN -47-AP-109-BG-156-LE-217-AS3-22-Lof-9-AK-74-IO2-67-PAJ-108-BS-156-BL-4-RT-209-AC-4-AJ6-4-LP-29-TF-2-LF-129-Eme-84-LG 3 LE -9-BG-94-EJ-87-AK-8-Lof-113-GN -78-PAJ-38-IO2-54-RT-2-BS-171-AC-85-AJ6-24-LP-78-Eme-106-TF-6-LF-16-LG-173-BL 4 RC -19-TG-13-AP-291-LE-50-BG-142-AK-7-EJ-35-Lof-143-GN -37-PAJ-42-RT-32-BS-33-IO2-109-AC-187-LP-13-AJ6-11-Eme-133-LG-201-TF-2-LF-7-BL 5 RC -16-AP-3-TG-252-LE-82-BG-130-AK-55-EJ-10-Lof-146-GN -9-RT-4-PAJ-73-BS-104-AC-25-IO2-192-LP-2-Eme-41-AJ6-102-LG-264-BL-29-LF-5-TF-289-Hen-236-Kaj-4-AA-116-SK-43-Gör-123-AL-298-PW3 6 AS3-146-AP-10-TG-81-LE-133-RC-120-AK-94-BG-13-Lof-6-RT-33-EJ-143-AC-21-PAJ-5-GN -6-BS 7 AS3-103-AP-10-TG-52-LE-196-RC-125-RT-17-AK-25-BG-7-Lof-71-EJ-65-AC-59-PAJ-5-BS-16-GN 8 LE -54-AS3-180-RT-25-AK-7-RC-143-AP-10-TG-11-AC-92-Lof-6-BG-5-PAJ-19-BS-182-GN -203-Eme-58-AJ6-74-LG-112-EJ-29-IO2-5-LP-190-BL-271-Hen 9 GN -16-Eme-35-AJ6-48-LG-137-LP-19-EJ-59-IO2-252-BL-114-Hen 10 Eme-96-GN -7-LG-6-AJ6