Krösvei Främmestad 2007-09-17  Banläggare: Tomas Karlsson
VAC 8(19) Anders Pettersson 52.00 (Lasse Ekberg 39.17)  starttid: 17.13.25 
  Alla klasser VAC + Ö 20 (32) Rickard Tengström 27.07
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  250  3.15-7 -16 13.0 0.20   250  3.15-7 -16 13.0       1.42 6.8 RT 
 2 52  400  4.43-5 -12 11.8      650  7.58-6 -13 12.3       2.44 6.8 RT 
 3 53  610  7.13-4 -13 11.8     1,260 15.11-5 -13 12.1       4.39 7.6 AC 
 4 54  210  2.20-5 -14 11.1     1,470 17.31-4 -10 11.9   -TG 1  1.23 6.6 RT 
 5 55  170  2.24-8 -19 14.1     1,640 19.55-5 -12 12.1   +TG 1  1.24 8.2 RT 
 6 46  650  8.34-9 -17 13.2 0.30  2,290 28.29-7 -17 12.4   +TG 1  4.39 7.2 AC 
 7 57  200  2.29-11 -21 12.4 0.20  2,490 30.58-7 -18 12.4   +TG 1  1.15 6.3 RT 
 8 58  550 12.38-17 -30 23.0 6.50  3,040 43.36-9 -21 14.3   +TG 2  3.20 6.1 RT 
 9 59  170  1.39-2 -5  9.7     3,210 45.15-9 -21 14.1   -AC 1  1.12 7.1 AC 
10 60  370  5.14-9 -19 14.1 0.20  3,580 50.29-8 -20 14.1   -TG 1  2.50 7.7 RT 
Mål    210  1.31-10 -19  7.2     3,790 52.00-8 -20 13.7       0.59 4.7 AC 
3,790 52.00-8 -20 13.7 8.20 26.07 6.9 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 TG -0-EJ-70-GN-8-BG-92-AP 2 TG -60-RC-9-EJ-15-GN-47-AP -109-BG-156-LE-217-AS3-22-Lof-9-AK-74-IO2-67-PAJ-108-BS-156-BL-4-RT-209-AC-4-AJ6-4-LP-29-TF-2-LF-129-Eme-84-LG 3 RC -15-TG-25-AP 4 RC -19-TG-13-AP -291-LE-50-BG-142-AK-7-EJ-35-Lof-143-GN-37-PAJ-42-RT-32-BS-33-IO2-109-AC-187-LP-13-AJ6-11-Eme-133-LG-201-TF-2-LF-7-BL 5 RC -16-AP -3-TG-252-LE-82-BG-130-AK-55-EJ-10-Lof-146-GN-9-RT-4-PAJ-73-BS-104-AC-25-IO2-192-LP-2-Eme-41-AJ6-102-LG-264-BL-29-LF-5-TF-289-Hen-236-Kaj-4-AA-116-SK-43-Gör-123-AL-298-PW3 6 AS3-146-AP -10-TG-81-LE-133-RC-120-AK-94-BG-13-Lof-6-RT-33-EJ-143-AC-21-PAJ-5-GN-6-BS 7 AS3-103-AP -10-TG-52-LE-196-RC-125-RT-17-AK-25-BG-7-Lof-71-EJ-65-AC-59-PAJ-5-BS-16-GN 8 LE -54-AS3-180-RT-25-AK-7-RC-143-AP -10-TG-11-AC-92-Lof-6-BG-5-PAJ-19-BS-182-GN-203-Eme-58-AJ6-74-LG-112-EJ-29-IO2-5-LP-190-BL-271-Hen 9 LE -133-AS3-74-RT-47-AK-32-RC-109-AC-6-AP -23-TG-112-PAJ-1-BG-6-Lof-8-BS 10 LE -62-RT-188-RC-7-AK-3-AS3-18-AC-121-TG-1-AP -65-PAJ-1-Lof-13-BG-1-BS