Krösvei Främmestad 2007-09-17  Banläggare: Tomas Karlsson
Ö 11(13) Agnes Abrahamsson 44.01 (Rickard Tengström 27.07)  starttid: 17.47.40 
  Alla klasser VAC + Ö 16 (32) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  250  3.10-9 -15 12.7 0.50   250  3.10-9 -15 12.7       1.42 6.8 RT 
 2 52  400  4.22-6 -9  10.9 0.30   650  7.32-5 -8  11.6   +Kaj1  2.44 6.8 RT 
 3 53  610  6.51-9 -10 11.2 0.20  1,260 14.23-7 -9  11.4   -Gör2  4.39 7.6 AC 
 4 54  210  3.29-12 -28 16.6 1.30  1,470 17.52-9 -14 12.2   -Kaj1  1.23 6.6 RT 
 5 55  170  2.05-8 -13 12.3     1,640 19.57-8 -13 12.2   -Kaj1  1.24 8.2 RT 
 6 46  650  8.54-11 -22 13.7 2.20  2,290 28.51-11 -18 12.6       4.39 7.2 AC 
 7 57  200  1.46-5 -7  8.8     2,490 30.37-10 -16 12.3   -SK 4  1.15 6.3 RT 
 8 58  550  6.32-11 -19 11.9 1.50  3,040 37.09-11 -17 12.2       3.20 6.1 RT 
 9 59  170  1.39-4 -5  9.7     3,210 38.48-11 -16 12.1       1.12 7.1 AC 
10 60  370  4.03-7 -9  10.9     3,580 42.51-11 -16 12.0   -SK 1  2.50 7.7 RT 
Mål    210  1.10-2 -3  5.6     3,790 44.01-11 -16 11.6   -SK 1  0.59 4.7 AC 
3,790 44.01-11 -16 11.6 7.20 26.07 6.9 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 Gör-69-Hen-130-Kaj-60-AA -165-SK-84-AL-107-PW3 2 Hen-87-Gör-109-AA -1-Kaj-179-SK-132-AL-108-PW3 3 Hen-101-Gör-13-Kaj-3-AA -188-SK-143-AL 4 Hen-214-Kaj-5-AA -115-Gör-2-SK-174-AL-294-PW3 5 RC -16-AP-3-TG-252-LE-82-BG-130-AK-55-EJ-10-Lof-146-GN-9-RT-4-PAJ-73-BS-104-AC-25-IO2-192-LP-2-Eme-41-AJ6-102-LG-264-BL-29-LF-5-TF-289-Hen-236-Kaj-4-AA -116-SK-43-Gör-123-AL-298-PW3 6 AJ6-3-IO2-16-LG-43-Eme-4-LP-290-BL-273-Hen-222-TF-12-LF-133-SK-13-Kaj-19-AA -282-AL-197-PW3 7 Hen-279-SK-13-Kaj-5-LF-1-AA -4-TF-274-AL-199-PW3 8 SK -76-AA -41-Kaj-125-TF-6-AL-0-LF-196-PW3 9 SK -31-AA -71-Kaj-84-AL-13-TF-5-LF-202-PW3 10 SK -8-AA -150-AL-7-Kaj-167-TF-7-LF-54-PW3