Krösvei Främmestad 2007-09-17  Banläggare: Tomas Karlsson
VAC 2(19) Sören Knuts 40.20 (Lasse Ekberg 39.17)  starttid: 17.51.11 
  Alla klasser VAC + Ö 7 (32) Rickard Tengström 27.07
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  250  2.24-3 -9  9.6      250  2.24-3 -9  9.6       1.42 6.8 RT 
 2 52  400  4.37-4 -11 11.5 0.50   650  7.01-2 -6  10.8       2.44 6.8 RT 
 3 53  610  6.59-2 -11 11.4 0.30  1,260 14.00-2 -7  11.1       4.39 7.6 AC 
 4 54  210  2.18-4 -13 11.0 0.20  1,470 16.18-2 -7  11.1   -Gör1  1.23 6.6 RT 
 5 55  170  2.04-5 -12 12.2     1,640 18.22-3 -9  11.2       1.24 8.2 RT 
 6 46  650  6.26-2 -7  9.9     2,290 24.48-2 -7  10.8   +Kaj1  4.39 7.2 AC 
 7 57  200  1.59-5 -11  9.9 0.10  2,490 26.47-2 -7  10.8   +Kaj4  1.15 6.3 RT 
 8 58  550  5.35-5 -14 10.2 0.50  3,040 32.22-2 -7  10.6       3.20 6.1 RT 
 9 59  170  2.24-13 -24 14.1 0.40  3,210 34.46-2 -7  10.8       1.12 7.1 AC 
10 60  370  4.26-6 -14 12.0 0.30  3,580 39.12-2 -9  10.9   +AA 1  2.50 7.7 RT 
Mål    210  1.08-1 -2  5.4     3,790 40.20-2 -7  10.6   +AA 1  0.59 4.7 AC 
3,790 40.20-2 -7 10.6 3.50 26.07 6.9 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 Gör-69-Hen-130-Kaj-60-AA-165-SK -84-AL-107-PW3 2 Hen-87-Gör-109-AA-1-Kaj-179-SK -132-AL-108-PW3 3 Hen-101-Gör-13-Kaj-3-AA-188-SK -143-AL 4 Hen-214-Kaj-5-AA-115-Gör-2-SK -174-AL-294-PW3 5 RC -16-AP-3-TG-252-LE-82-BG-130-AK-55-EJ-10-Lof-146-GN-9-RT-4-PAJ-73-BS-104-AC-25-IO2-192-LP-2-Eme-41-AJ6-102-LG-264-BL-29-LF-5-TF-289-Hen-236-Kaj-4-AA-116-SK -43-Gör-123-AL-298-PW3 6 AJ6-3-IO2-16-LG-43-Eme-4-LP-290-BL-273-Hen-222-TF-12-LF-133-SK -13-Kaj-19-AA-282-AL-197-PW3 7 Hen-279-SK -13-Kaj-5-LF-1-AA-4-TF-274-AL-199-PW3 8 SK -76-AA-41-Kaj-125-TF-6-AL-0-LF-196-PW3 9 SK -31-AA-71-Kaj-84-AL-13-TF-5-LF-202-PW3 10 SK -8-AA-150-AL-7-Kaj-167-TF-7-LF-54-PW3