Krösvei Främmestad 2007-09-17  Banläggare: Tomas Karlsson
VAC 4(19) Anders Larsson 41.30 (Lasse Ekberg 39.17)  starttid: 17.52.45 
  Alla klasser VAC + Ö 11 (32) Rickard Tengström 27.07
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  250  2.14-1 -3  8.9      250  2.14-1 -3  8.9       1.42 6.8 RT 
 2 52  400  5.25-8 -17 13.5 2.20   650  7.39-4 -9  11.8       2.44 6.8 RT 
 3 53  610  7.10-3 -12 11.7 1.50  1,260 14.49-4 -12 11.8       4.39 7.6 AC 
 4 54  210  2.49-13 -22 13.4 1.10  1,470 17.38-5 -11 12.0       1.23 6.6 RT 
 5 55  170  1.56-2 -9  11.4 0.20  1,640 19.34-4 -11 11.9       1.24 8.2 RT 
 6 46  650  8.54-12 -22 13.7 3.40  2,290 28.28-6 -16 12.4       4.39 7.2 AC 
 7 57  200  1.42-1 -5  8.5 0.20  2,490 30.10-5 -13 12.1       1.15 6.3 RT 
 8 58  550  4.46-3 -10  8.7 1.00  3,040 34.56-4 -14 11.5   -TF 2  3.20 6.1 RT 
 9 59  170  1.22-1 -3  8.0     3,210 36.18-4 -12 11.3   +TF 2  1.12 7.1 AC 
10 60  370  3.58-1 -7  10.7 0.40  3,580 40.16-4 -11 11.2   +Kaj1  2.50 7.7 RT 
Mål    210  1.14-3 -7  5.9     3,790 41.30-4 -11 10.9   +Kaj1  0.59 4.7 AC 
3,790 41.30-4 -11 10.9 11.20 26.07 6.9 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 Gör-69-Hen-130-Kaj-60-AA-165-SK-84-AL -107-PW3 2 Hen-87-Gör-109-AA-1-Kaj-179-SK-132-AL -108-PW3 3 Hen-101-Gör-13-Kaj-3-AA-188-SK-143-AL 4 Hen-214-Kaj-5-AA-115-Gör-2-SK-174-AL -294-PW3 5 RC -16-AP-3-TG-252-LE-82-BG-130-AK-55-EJ-10-Lof-146-GN-9-RT-4-PAJ-73-BS-104-AC-25-IO2-192-LP-2-Eme-41-AJ6-102-LG-264-BL-29-LF-5-TF-289-Hen-236-Kaj-4-AA-116-SK-43-Gör-123-AL -298-PW3 6 AJ6-3-IO2-16-LG-43-Eme-4-LP-290-BL-273-Hen-222-TF-12-LF-133-SK-13-Kaj-19-AA-282-AL -197-PW3 7 Hen-279-SK-13-Kaj-5-LF-1-AA-4-TF-274-AL -199-PW3 8 SK -76-AA-41-Kaj-125-TF-6-AL -0-LF -196-PW3 9 SK -31-AA-71-Kaj-84-AL -13-TF-5-LF-202-PW3 10 SK -8-AA-150-AL -7-Kaj-167-TF-7-LF-54-PW3