Krösvei Främmestad 2007-09-17  Banläggare: Tomas Karlsson
VAC 1(19) Lasse Ekberg 39.17 (tvåa Sören Knuts 40.20)  starttid: 17.19.23 
  Alla klasser VAC + Ö 6 (32) Rickard Tengström 27.07
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  250  2.31-4 -11 10.1      250  2.31-4 -11 10.1       1.42 6.8 RT 
 2 52  400  3.54-1 -5  9.8      650  6.25-1 -4  9.9       2.44 6.8 RT 
 3 53  610  8.11-9 -20 13.4 1.30  1,260 14.36-3 -11 11.6   +BG 1  4.39 7.6 AC 
 4 54  210  1.48-1 -5  8.6     1,470 16.24-3 -8  11.2       1.23 6.6 RT 
 5 55  170  1.48-1 -5  10.6     1,640 18.12-2 -7  11.1       1.24 8.2 RT 
 6 46  650  5.50-1 -3  9.0     2,290 24.02-1 -6  10.5       4.39 7.2 AC 
 7 57  200  2.00-6 -13 10.0 0.10  2,490 26.02-1 -6  10.5       1.15 6.3 RT 
 8 58  550  4.47-4 -11  8.7     3,040 30.49-1 -5  10.1       3.20 6.1 RT 
 9 59  170  1.47-8 -14 10.5     3,210 32.36-1 -5  10.2       1.12 7.1 AC 
10 60  370  5.15-10 -20 14.2 1.10  3,580 37.51-1 -6  10.6       2.50 7.7 RT 
Mål    210  1.26-7 -16  6.8     3,790 39.17-1 -6  10.4       0.59 4.7 AC 
3,790 39.17-1 -6 10.4 2.50 26.07 6.9 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 LE -24-AS3-16-AK-120-Lof-156-PAJ-171-BS-14-BL-226-RT-22-AJ6-35-LF-6-TF-67-LP-65-AC-130-Eme-99-LG 2 TG -60-RC-9-EJ-15-GN-47-AP-109-BG-156-LE -217-AS3-22-Lof-9-AK-74-IO2-67-PAJ-108-BS-156-BL-4-RT-209-AC-4-AJ6-4-LP-29-TF-2-LF-129-Eme-84-LG 3 LE -9-BG-94-EJ-87-AK-8-Lof-113-GN-78-PAJ-38-IO2-54-RT-2-BS-171-AC-85-AJ6-24-LP-78-Eme-106-TF-6-LF-16-LG-173-BL 4 RC -19-TG-13-AP-291-LE -50-BG-142-AK-7-EJ-35-Lof-143-GN-37-PAJ-42-RT-32-BS-33-IO2-109-AC-187-LP-13-AJ6-11-Eme-133-LG-201-TF-2-LF-7-BL 5 RC -16-AP-3-TG-252-LE -82-BG-130-AK-55-EJ-10-Lof-146-GN-9-RT-4-PAJ-73-BS-104-AC-25-IO2-192-LP-2-Eme-41-AJ6-102-LG-264-BL-29-LF-5-TF-289-Hen-236-Kaj-4-AA-116-SK-43-Gör-123-AL-298-PW3 6 AS3-146-AP-10-TG-81-LE -133-RC-120-AK-94-BG-13-Lof-6-RT-33-EJ-143-AC-21-PAJ-5-GN-6-BS 7 AS3-103-AP-10-TG-52-LE -196-RC-125-RT-17-AK-25-BG-7-Lof-71-EJ-65-AC-59-PAJ-5-BS-16-GN 8 LE -54-AS3-180-RT-25-AK-7-RC-143-AP-10-TG-11-AC-92-Lof-6-BG-5-PAJ-19-BS-182-GN-203-Eme-58-AJ6-74-LG-112-EJ-29-IO2-5-LP-190-BL-271-Hen 9 LE -133-AS3-74-RT-47-AK-32-RC-109-AC-6-AP-23-TG-112-PAJ-1-BG-6-Lof-8-BS 10 LE -62-RT-188-RC-7-AK-3-AS3-18-AC-121-TG-1-AP-65-PAJ-1-Lof-13-BG-1-BS