Krösvei Främmestad 2007-09-17  Banläggare: Tomas Karlsson
VAC 6(19) Loffen Johansson 45.37 (Lasse Ekberg 39.17)  starttid: 17.21  
  Alla klasser VAC + Ö 17 (32) Rickard Tengström 27.07
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  250  3.34-9 -18 14.3 1.00   250  3.34-9 -18 14.3       1.42 6.8 RT 
 2 52  400  5.13-6 -14 13.0 1.00   650  8.47-8 -17 13.5   +AK 1  2.44 6.8 RT 
 3 53  610  7.30-5 -15 12.3 0.20  1,260 16.17-6 -17 12.9   -AK 1  4.39 7.6 AC 
 4 54  210  2.24-6 -15 11.4 0.20  1,470 18.41-7 -17 12.7       1.23 6.6 RT 
 5 55  170  2.31-9 -20 14.8 0.20  1,640 21.12-7 -18 12.9   -EJ 1  1.24 8.2 RT 
 6 46  650  7.13-5 -11 11.1     2,290 28.25-5 -14 12.4   -BG 2  4.39 7.2 AC 
 7 57  200  2.10-7 -15 10.8     2,490 30.35-6 -15 12.3   -BG 1  1.15 6.3 RT 
 8 58  550  7.19-11 -22 13.3 2.10  3,040 37.54-7 -18 12.5   +BG 2  3.20 6.1 RT 
 9 59  170  2.08-12 -20 12.5 0.20  3,210 40.02-7 -18 12.5   -PAJ3  1.12 7.1 AC 
10 60  370  3.58-1 -7  10.7     3,580 44.00-6 -17 12.3   -PAJ3  2.50 7.7 RT 
Mål    210  1.37-11 -21  7.7     3,790 45.37-6 -17 12.0   +BS 2  0.59 4.7 AC 
3,790 45.37-6 -17 12.0 5.30 26.07 6.9 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 LE -24-AS3-16-AK-120-Lof-156-PAJ-171-BS-14-BL-226-RT-22-AJ6-35-LF-6-TF-67-LP-65-AC-130-Eme-99-LG 2 TG -60-RC-9-EJ-15-GN-47-AP-109-BG-156-LE-217-AS3-22-Lof-9-AK-74-IO2-67-PAJ-108-BS-156-BL-4-RT-209-AC-4-AJ6-4-LP-29-TF-2-LF-129-Eme-84-LG 3 LE -9-BG-94-EJ-87-AK-8-Lof-113-GN-78-PAJ-38-IO2-54-RT-2-BS-171-AC-85-AJ6-24-LP-78-Eme-106-TF-6-LF-16-LG-173-BL 4 RC -19-TG-13-AP-291-LE-50-BG-142-AK-7-EJ-35-Lof-143-GN-37-PAJ-42-RT-32-BS-33-IO2-109-AC-187-LP-13-AJ6-11-Eme-133-LG-201-TF-2-LF-7-BL 5 RC -16-AP-3-TG-252-LE-82-BG-130-AK-55-EJ-10-Lof-146-GN-9-RT-4-PAJ-73-BS-104-AC-25-IO2-192-LP-2-Eme-41-AJ6-102-LG-264-BL-29-LF-5-TF-289-Hen-236-Kaj-4-AA-116-SK-43-Gör-123-AL-298-PW3 6 AS3-146-AP-10-TG-81-LE-133-RC-120-AK-94-BG-13-Lof-6-RT-33-EJ-143-AC-21-PAJ-5-GN-6-BS 7 AS3-103-AP-10-TG-52-LE-196-RC-125-RT-17-AK-25-BG-7-Lof-71-EJ-65-AC-59-PAJ-5-BS-16-GN 8 LE -54-AS3-180-RT-25-AK-7-RC-143-AP-10-TG-11-AC-92-Lof-6-BG-5-PAJ-19-BS-182-GN-203-Eme-58-AJ6-74-LG-112-EJ-29-IO2-5-LP-190-BL-271-Hen 9 LE -133-AS3-74-RT-47-AK-32-RC-109-AC-6-AP-23-TG-112-PAJ-1-BG-6-Lof-8-BS 10 LE -62-RT-188-RC-7-AK-3-AS3-18-AC-121-TG-1-AP-65-PAJ-1-Lof-13-BG-1-BS