Krösvei Främmestad 2007-09-17  Banläggare: Tomas Karlsson
Ö 12(13) Kaj Abrahamsson 48.16 (Rickard Tengström 27.07)  starttid: 17.46.07 
  Alla klasser VAC + Ö 19 (32) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  250  3.43-11 -21 14.9 1.00   250  3.43-11 -21 14.9       1.42 6.8 RT 
 2 52  400  5.23-9 -16 13.5 1.00   650  9.06-11 -19 14.0   -AA 1  2.44 6.8 RT 
 3 53  610  6.47-8 -9  11.1     1,260 15.53-9 -14 12.6   -Gör2  4.39 7.6 AC 
 4 54  210  3.27-11 -27 16.4 1.20  1,470 19.20-12 -19 13.2   +AA 1  1.23 6.6 RT 
 5 55  170  2.06-9 -14 12.4     1,640 21.26-12 -19 13.1   +AA 1  1.24 8.2 RT 
 6 46  650  8.39-9 -18 13.3 1.20  2,290 30.05-12 -20 13.1   -SK 1  4.39 7.2 AC 
 7 57  200  1.59-7 -11  9.9     2,490 32.04-12 -20 12.9   -SK 4  1.15 6.3 RT 
 8 58  550  7.19-12 -22 13.3 2.00  3,040 39.23-12 -19 13.0       3.20 6.1 RT 
 9 59  170  2.09-9 -21 12.6     3,210 41.32-12 -19 12.9       1.12 7.1 AC 
10 60  370  5.29-12 -23 14.8 1.00  3,580 47.01-12 -19 13.1   -AL 1  2.50 7.7 RT 
Mål    210  1.15-5 -8  6.0     3,790 48.16-12 -19 12.7   -AL 1  0.59 4.7 AC 
3,790 48.16-12 -19 12.7 7.40 26.07 6.9 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 Gör-69-Hen-130-Kaj-60-AA-165-SK-84-AL-107-PW3 2 Hen-87-Gör-109-AA-1-Kaj-179-SK-132-AL-108-PW3 3 Hen-101-Gör-13-Kaj-3-AA-188-SK-143-AL 4 Hen-214-Kaj-5-AA-115-Gör-2-SK-174-AL-294-PW3 5 RC -16-AP-3-TG-252-LE-82-BG-130-AK-55-EJ-10-Lof-146-GN-9-RT-4-PAJ-73-BS-104-AC-25-IO2-192-LP-2-Eme-41-AJ6-102-LG-264-BL-29-LF-5-TF-289-Hen-236-Kaj-4-AA-116-SK-43-Gör-123-AL-298-PW3 6 AJ6-3-IO2-16-LG-43-Eme-4-LP-290-BL-273-Hen-222-TF-12-LF-133-SK-13-Kaj-19-AA-282-AL-197-PW3 7 Hen-279-SK-13-Kaj-5-LF-1-AA-4-TF-274-AL-199-PW3 8 SK -76-AA-41-Kaj-125-TF-6-AL-0-LF-196-PW3 9 SK -31-AA-71-Kaj-84-AL-13-TF-5-LF-202-PW3 10 SK -8-AA-150-AL-7-Kaj-167-TF-7-LF-54-PW3