Främjandet Öresjö 2005-08-22  Banläggare: Lars Ekberg
VAC 22(23) Gunnar Söderlund 77.19 (Mats Kristiansson 30.38)  starttid: 17.09.41 
  Alla klasser VAC + Ö 27 (28) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  400  6.36-20 -24 16.5      400  6.36-20 -24 16.5       2.54 7.2 MK 
 2 52  800 11.18-20 -24 14.1     1,200 17.54-22 -26 14.9   -Lof2  5.29 6.9 MK 
 3 53  270  5.31-21 -26 20.4 1.20  1,470 23.25-22 -26 15.9       2.03 7.6 BK 
 4 54  250  3.11-19 -24 12.7     1,720 26.36-22 -26 15.5       1.30 6.0 BK 
 5 55  950 19.17-22 -26 20.3 4.40  2,670 45.53-22 -26 17.2       7.06 7.5 MK 
 6 56  380 11.21-23 -28 29.9 5.40  3,050 57.14-22 -27 18.8       2.46 7.3 RE 
 7 57  210  7.19-23 -28 34.8 2.40  3,260 64.33-22 -27 19.8       2.13 10.6 BK 
 8 58  350  8.49-22 -26 25.2 2.50  3,610 73.22-22 -27 20.3       2.55 8.3 MK 
Mål    420  3.57-22 -26  9.4     4,030 77.19-22 -27 19.2       2.00 4.8 MK 
4,030 77.19-22 -27 19.2 17.10 28.56 7.2 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 GS -68-GW-25-HG-15-RC-56-Lof 2 Lof-5-GW-2-GS -29-RC-10-MK 3 RC -6-GW-6-BK-20-GS -38-Lof 4 BK -78-RC-16-GW-10-Lof-17-GS 5 GW -68-PB-8-PI-61-EA-36-GS -85-UJ-32-GN-33-RE-15-IE 6 BL -20-GS -33-BS-21-TK 7 AN -33-GS -62-Bir-68-PS3 8 Bir-19-GS