Främjandet Öresjö 2005-08-22  Banläggare: Lars Ekberg
VAC 9(23) Börje Sundberg 48.03 (Mats Kristiansson 30.38)  starttid: 17.30.45 
  Alla klasser VAC + Ö 11 (28) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  400  4.51-13 -15 12.1 0.50   400  4.51-13 -15 12.1       2.54 7.2 MK 
 2 52  800  7.45-8 -10  9.7     1,200 12.36-8 -10 10.5       5.29 6.9 MK 
 3 53  270  3.56-15 -19 14.6 1.00  1,470 16.32-10 -12 11.2       2.03 7.6 BK 
 4 54  250  2.35-11 -13 10.3 0.30  1,720 19.07-9 -11 11.1       1.30 6.0 BK 
 5 55  950 11.36-10 -12 12.2 1.30  2,670 30.43-9 -11 11.5   +BL 1  7.06 7.5 MK 
 6 56  380  6.00-16 -20 15.8 2.10  3,050 36.43-9 -11 12.0       2.46 7.3 RE 
 7 57  210  3.48-8 -10 18.1 0.40  3,260 40.31-10 -12 12.4   -TK 2  2.13 10.6 BK 
 8 58  350  3.51-5 -6  11.0     3,610 44.22-7 -9  12.3   -TK 1  2.55 8.3 MK 
Mål    420  3.41-19 -23  8.8     4,030 48.03-9 -11 11.9   -TK 2  2.00 4.8 MK 
4,030 48.03-9 -11 11.9 6.40 28.56 7.2 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 UJ -2-PI-9-Bir-4-IE-85-BL-89-BS -29-SE 2 BG -3-Bir-2-IE-64-BL-60-BS 3 4 IE -36-UJ-40-Bir-30-BG-35-BL-66-BS -61-RE 5 BS -13-BL 6 BL -20-GS-33-BS -21-TK 7 GN -19-TK-9-BS -12-BL 8 IE -81-TK-5-BS -38-BL