Främjandet Öresjö 2005-08-22  Banläggare: Lars Ekberg
VAC 12(23) Ulf Johansson 49.12 (Mats Kristiansson 30.38)  starttid: 17.25.03 
  Alla klasser VAC + Ö 14 (28) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  400  7.24-22 -27 18.5 3.40   400  7.24-22 -27 18.5   +PI 3  2.54 7.2 MK 
 2 52  800  7.01-6 -8  8.8     1,200 14.25-13 -16 12.0       5.29 6.9 MK 
 3 53  270  3.53-14 -18 14.4 1.20  1,470 18.18-13 -16 12.4       2.03 7.6 BK 
 4 54  250  3.40-22 -27 14.7 1.40  1,720 21.58-15 -18 12.8       1.30 6.0 BK 
 5 55  950  9.58-5 -5  10.5     2,670 31.56-10 -12 12.0       7.06 7.5 MK 
 6 56  380  5.35-14 -16 14.7 2.00  3,050 37.31-12 -14 12.3       2.46 7.3 RE 
 7 57  210  4.43-16 -19 22.5 1.50  3,260 42.14-12 -14 13.0       2.13 10.6 BK 
 8 58  350  4.39-11 -13 13.3 1.00  3,610 46.53-12 -14 13.0   +GW 1  2.55 8.3 MK 
Mål    420  2.19-6 -6  5.5     4,030 49.12-12 -14 12.2       2.00 4.8 MK 
4,030 49.12-12 -14 12.2 11.30 28.56 7.2 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 UJ -2-PI-9-Bir-4-IE-85-BL-89-BS-29-SE 2 PI -29-UJ 3 UJ -52-IE-51-Bir-15-BG-16-BL 4 IE -36-UJ -40-Bir-30-BG-35-BL-66-BS-61-RE 5 GW -68-PB-8-PI-61-EA-36-GS-85-UJ -32-GN-33-RE-15-IE 6 UJ -17-IE-77-GN 7 UJ -37-IE 8 UJ -9-GW