Främjandet Öresjö 2005-08-22  Banläggare: Lars Ekberg
VAC 2(23) Robert Enbom 30.44 (Mats Kristiansson 30.38)  starttid: 17.37.49 
  Alla klasser VAC + Ö 2 (28) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  400  3.38-5 -6  9.1 0.40   400  3.38-5 -6  9.1       2.54 7.2 MK 
 2 52  800  5.35-2 -2  7.0     1,200  9.13-4 -4  7.7       5.29 6.9 MK 
 3 53  270  2.20-3 -3  8.6     1,470 11.33-2 -2  7.9       2.03 7.6 BK 
 4 54  250  1.31-2 -2  6.1     1,720 13.04-2 -2  7.6       1.30 6.0 BK 
 5 55  950  7.11-2 -2  7.6     2,670 20.15-2 -2  7.6   +IE 1  7.06 7.5 MK 
 6 56  380  2.46-1 -1  7.3     3,050 23.01-1 -1  7.5       2.46 7.3 RE 
 7 57  210  2.27-2 -2  11.7     3,260 25.28-1 -1  7.8   -PB 1  2.13 10.6 BK 
 8 58  350  3.14-3 -3  9.2     3,610 28.42-2 -2  8.0       2.55 8.3 MK 
Mål    420  2.02-3 -3  4.8     4,030 30.44-2 -2  7.6   -PI 1  2.00 4.8 MK 
4,030 30.44-2 -2 7.6 0.40 28.56 7.2 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 TK -32-RE 2 RE -66-TK 3 4 IE -36-UJ-40-Bir-30-BG-35-BL-66-BS-61-RE 5 GW -68-PB-8-PI-61-EA-36-GS-85-UJ-32-GN-33-RE -15-IE 6 PI -71-PB-14-EA-19-GW-55-RE 7 PB -6-RE -16-EA-64-GW 8 PI -34-RE -80-IO2-54-EA-3-PB