Främjandet Öresjö 2005-08-22  Banläggare: Lars Ekberg
Ö 4(5) Birgitta Stenström 60.42 (Arne Nåbo 38.24)  starttid: 17.25.26 
  Alla klasser VAC + Ö 21 (28) Mats Kristiansson 30.38
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  400  7.12-5 -25 18.0 2.40   400  7.12-5 -25 18.0   -UJ 3  2.54 7.2 MK 
 2 52  800  8.37-4 -16 10.8     1,200 15.49-4 -19 13.2   -BG 2  5.29 6.9 MK 
 3 53  270  3.49-4 -17 14.1 0.40  1,470 19.38-4 -20 13.4   +BG 1  2.03 7.6 BK 
 4 54  250  2.37-3 -14 10.5     1,720 22.15-4 -20 12.9       1.30 6.0 BK 
 5 55  950 15.39-4 -21 16.5 4.30  2,670 37.54-4 -21 14.2       7.06 7.5 MK 
 6 56  380  6.28-5 -22 17.0 2.10  3,050 44.22-4 -21 14.5       2.46 7.3 RE 
 7 57  210  5.28-5 -24 26.0 2.00  3,260 49.50-4 -21 15.3       2.13 10.6 BK 
 8 58  350  7.28-4 -24 21.3 2.50  3,610 57.18-4 -21 15.9       2.55 8.3 MK 
Mål    420  3.24-4 -19  8.1     4,030 60.42-4 -21 15.1       2.00 4.8 MK 
4,030 60.42-4 -21 15.1 14.50 28.56 7.2 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 UJ -2-PI-9-Bir-4-IE-85-BL-89-BS-29-SE 2 BG -3-Bir-2-IE-64-BL-60-BS 3 UJ -52-IE-51-Bir-15-BG-16-BL 4 IE -36-UJ-40-Bir-30-BG-35-BL-66-BS-61-RE 5 Bir-30-TK 6 Bir-33-AN 7 AN -33-GS-62-Bir-68-PS3 8 Bir-19-GS