Främjandet Öresjö 2005-08-22  Banläggare: Lars Ekberg
VAC 3(23) Björn Kristiansson 30.59 (Mats Kristiansson 30.38)  starttid: 17.20.59 
  Alla klasser VAC + Ö 3 (28) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  400  3.17-3 -3  8.2 0.20   400  3.17-3 -3  8.2   -EA 1  2.54 7.2 MK 
 2 52  800  6.27-5 -5  8.1 0.50  1,200  9.44-5 -5  8.1       5.29 6.9 MK 
 3 53  270  2.03-1 -1  7.6     1,470 11.47-3 -3  8.0   -RC 2  2.03 7.6 BK 
 4 54  250  1.30-1 -1  6.0     1,720 13.17-3 -3  7.7       1.30 6.0 BK 
 5 55  950  7.20-3 -3  7.7     2,670 20.37-3 -3  7.7       7.06 7.5 MK 
 6 56  380  3.08-3 -3  8.2 0.20  3,050 23.45-3 -3  7.8       2.46 7.3 RE 
 7 57  210  2.13-1 -1  10.6     3,260 25.58-3 -3  8.0       2.13 10.6 BK 
 8 58  350  3.01-2 -2  8.6     3,610 28.59-3 -3  8.0       2.55 8.3 MK 
Mål    420  2.00-1 -1  4.8     4,030 30.59-3 -3  7.7       2.00 4.8 MK 
4,030 30.59-3 -3 7.7 1.30 28.56 7.2 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 MK -83-EA-8-BK -29-PB-74-GN 2 3 RC -6-GW-6-BK -20-GS-38-Lof 4 BK -78-RC-16-GW-10-Lof-17-GS 5 6 7 MK -3-HG-80-BK 8 MK -13-SO-33-HG-43-BK