Främjandet Öresjö 2005-08-22  Banläggare: Lars Ekberg
VAC 18(23) Göran Nord 61.58 (Mats Kristiansson 30.38)  starttid: 17.18.04 
  Alla klasser VAC + Ö 22 (28) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  400  7.55-23 -28 19.8 3.20   400  7.55-23 -28 19.8       2.54 7.2 MK 
 2 52  800  8.46-13 -17 11.0     1,200 16.41-19 -23 13.9   -EA 2  5.29 6.9 MK 
 3 53  270  3.22-10 -12 12.5     1,470 20.03-17 -21 13.6   -EA 2  2.03 7.6 BK 
 4 54  250  2.49-14 -18 11.3 0.30  1,720 22.52-17 -21 13.3   +PB 1  1.30 6.0 BK 
 5 55  950 16.35-18 -22 17.5 5.10  2,670 39.27-18 -22 14.8       7.06 7.5 MK 
 6 56  380  6.37-18 -23 17.4 2.10  3,050 46.04-18 -22 15.1       2.46 7.3 RE 
 7 57  210  6.40-21 -26 31.7 3.10  3,260 52.44-18 -22 16.2       2.13 10.6 BK 
 8 58  350  6.28-18 -21 18.5 1.50  3,610 59.12-18 -22 16.4   +AN 1  2.55 8.3 MK 
Mål    420  2.46-11 -13  6.6     4,030 61.58-18 -22 15.4   +AN 1  2.00 4.8 MK 
4,030 61.58-18 -22 15.4 16.10 28.56 7.2 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 MK -83-EA-8-BK-29-PB-74-GN 2 EA -1-GN -7-PB 3 EA -3-GN -12-PB 4 EA -19-GN -3-PB 5 GW -68-PB-8-PI-61-EA-36-GS-85-UJ-32-GN -33-RE-15-IE 6 UJ -17-IE-77-GN 7 GN -19-TK-9-BS-12-BL 8 GN -15-AN