Främjandet Öresjö 2005-08-22  Banläggare: Lars Ekberg
VAC 1(23) Mats Kristiansson 30.38 (tvåa Robert Enbom 30.44)  starttid: 17.19.51 
  Alla klasser VAC + Ö 1 (28) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  400  2.54-1 -1  7.2      400  2.54-1 -1  7.2       2.54 7.2 MK 
 2 52  800  5.29-1 -1  6.9     1,200  8.23-1 -1  7.0   -RC 1  5.29 6.9 MK 
 3 53  270  2.19-2 -2  8.6     1,470 10.42-1 -1  7.3       2.03 7.6 BK 
 4 54  250  1.35-3 -3  6.3     1,720 12.17-1 -1  7.1       1.30 6.0 BK 
 5 55  950  7.06-1 -1  7.5     2,670 19.23-1 -1  7.3       7.06 7.5 MK 
 6 56  380  3.39-4 -4  9.6 0.50  3,050 23.02-2 -2  7.6       2.46 7.3 RE 
 7 57  210  2.41-4 -4  12.8 0.20  3,260 25.43-2 -2  7.9   +HG 1  2.13 10.6 BK 
 8 58  350  2.55-1 -1  8.3     3,610 28.38-1 -1  7.9   +SO 1  2.55 8.3 MK 
Mål    420  2.00-1 -1  4.8     4,030 30.38-1 -1  7.6       2.00 4.8 MK 
4,030 30.38-1 -1 7.6 1.10 28.56 7.2 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 MK -83-EA-8-BK-29-PB-74-GN 2 Lof-5-GW-2-GS-29-RC-10-MK 3 4 HG -81-BH-32-IO2-73-MK 5 HG -78-MK 6 HG -41-MK 7 MK -3-HG-80-BK 8 MK -13-SO-33-HG-43-BK