Främjandet Öresjö 2005-08-22  Banläggare: Lars Ekberg
VAC 4(23) Henry Gross 36.49 (Mats Kristiansson 30.38)  starttid: 17.14.52 
  Alla klasser VAC + Ö 4 (28) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  400  2.58-2 -2  7.4      400  2.58-2 -2  7.4   +RC 1  2.54 7.2 MK 
 2 52  800  6.03-4 -4  7.6     1,200  9.01-2 -2  7.5   -BH 1  5.29 6.9 MK 
 3 53  270  3.09-6 -8  11.7 0.50  1,470 12.10-4 -4  8.3       2.03 7.6 BK 
 4 54  250  2.00-5 -6  8.0 0.20  1,720 14.10-4 -4  8.2       1.30 6.0 BK 
 5 55  950  8.54-4 -4  9.4 1.00  2,670 23.04-4 -4  8.6       7.06 7.5 MK 
 6 56  380  4.16-7 -9  11.2 1.10  3,050 27.20-4 -4  9.0       2.46 7.3 RE 
 7 57  210  3.25-6 -8  16.3 1.00  3,260 30.45-4 -4  9.4   -MK 1  2.13 10.6 BK 
 8 58  350  3.38-4 -4  10.4 0.20  3,610 34.23-4 -4  9.5       2.55 8.3 MK 
Mål    420  2.26-7 -7  5.8     4,030 36.49-4 -4  9.1   -SO 1  2.00 4.8 MK 
4,030 36.49-4 -4 9.1 4.40 28.56 7.2 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 GS -68-GW-25-HG -15-RC-56-Lof 2 IO2-24-BH-13-HG 3 HG -17-IO2-8-BH 4 HG -81-BH-32-IO2-73-MK 5 HG -78-MK 6 HG -41-MK 7 MK -3-HG -80-BK 8 MK -13-SO-33-HG -43-BK