Främjandet Öresjö 2005-08-22  Banläggare: Lars Ekberg
VAC 16(23) Bengt Hallen 54.20 (Mats Kristiansson 30.38)  starttid: 17.09.03 
  Alla klasser VAC + Ö 19 (28) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  400  5.41-15 -18 14.2 0.30   400  5.41-15 -18 14.2       2.54 7.2 MK 
 2 52  800  8.56-14 -18 11.2     1,200 14.37-14 -17 12.2   +HG 1  5.29 6.9 MK 
 3 53  270  3.47-13 -16 14.0     1,470 18.24-14 -17 12.5   -IO21  2.03 7.6 BK 
 4 54  250  2.56-16 -21 11.7     1,720 21.20-13 -16 12.4       1.30 6.0 BK 
 5 55  950 15.11-17 -19 16.0 2.30  2,670 36.31-16 -19 13.7       7.06 7.5 MK 
 6 56  380  5.06-11 -13 13.4     3,050 41.37-16 -19 13.6       2.46 7.3 RE 
 7 57  210  3.59-11 -13 19.0     3,260 45.36-16 -19 14.0   -Lof1  2.13 10.6 BK 
 8 58  350  5.27-15 -18 15.6     3,610 51.03-16 -19 14.1       2.55 8.3 MK 
Mål    420  3.17-14 -17  7.8     4,030 54.20-16 -19 13.5       2.00 4.8 MK 
4,030 54.20-16 -19 13.5 3.00 28.56 7.2 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 IO2-24-BH -13-HG 3 HG -17-IO2-8-BH 4 HG -81-BH -32-IO2-73-MK 5 BH -78-Lof 6 BH -27-Lof 7 Lof-6-BH 8 Lof-77-BH