Främjandet Öresjö 2005-08-22  Banläggare: Lars Ekberg
VAC 8(23) Loffen Johansson 47.37 (Mats Kristiansson 30.38)  starttid: 17.14.23 
  Alla klasser VAC + Ö 10 (28) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  400  4.38-11 -13 11.6 0.20   400  4.38-11 -13 11.6       2.54 7.2 MK 
 2 52  800  8.27-11 -14 10.6     1,200 13.05-11 -14 10.9   +GW 2  5.29 6.9 MK 
 3 53  270  6.16-22 -27 23.2 3.10  1,470 19.21-15 -18 13.2       2.03 7.6 BK 
 4 54  250  2.16-7 -9  9.1     1,720 21.37-14 -17 12.6   -GW 1  1.30 6.0 BK 
 5 55  950 10.52-9 -11 11.4     2,670 32.29-12 -14 12.2       7.06 7.5 MK 
 6 56  380  4.15-6 -8  11.2     3,050 36.44-10 -12 12.0       2.46 7.3 RE 
 7 57  210  3.26-7 -9  16.3     3,260 40.10-9 -11 12.3   +BH 1  2.13 10.6 BK 
 8 58  350  4.16-9 -10 12.2     3,610 44.26-8 -10 12.3       2.55 8.3 MK 
Mål    420  3.11-13 -16  7.6     4,030 47.37-8 -10 11.8       2.00 4.8 MK 
4,030 47.37-8 -10 11.8 3.30 28.56 7.2 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 GS -68-GW-25-HG-15-RC-56-Lof 2 Lof-5-GW-2-GS-29-RC-10-MK 3 RC -6-GW-6-BK-20-GS-38-Lof 4 BK -78-RC-16-GW-10-Lof-17-GS 5 BH -78-Lof 6 BH -27-Lof 7 Lof-6-BH 8 Lof-77-BH