Främjandet Öresjö 2005-08-22  Banläggare: Lars Ekberg
VAC 20(23) Ingemar Olsson 65.31 (Mats Kristiansson 30.38)  starttid: 17.05.38 
  Alla klasser VAC + Ö 24 (28) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  400  6.12-19 -23 15.5      400  6.12-19 -23 15.5   -PG 1  2.54 7.2 MK 
 2 52  800 11.26-21 -25 14.3     1,200 17.38-21 -25 14.7       5.29 6.9 MK 
 3 53  270  4.03-16 -20 15.0     1,470 21.41-21 -25 14.8   +BH 1  2.03 7.6 BK 
 4 54  250  3.36-21 -26 14.4 0.20  1,720 25.17-21 -25 14.7       1.30 6.0 BK 
 5 55  950 18.30-21 -25 19.5 3.00  2,670 43.47-21 -25 16.4       7.06 7.5 MK 
 6 56  380  6.02-17 -21 15.9     3,050 49.49-21 -25 16.3       2.46 7.3 RE 
 7 57  210  5.11-19 -22 24.7 0.20  3,260 55.00-20 -24 16.9       2.13 10.6 BK 
 8 58  350  7.13-20 -23 20.6 0.50  3,610 62.13-20 -24 17.2       2.55 8.3 MK 
Mål    420  3.18-15 -18  7.9     4,030 65.31-20 -24 16.3   -EA 2  2.00 4.8 MK 
4,030 65.31-20 -24 16.3 4.30 28.56 7.2 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 PG -3-IO2 2 IO2-24-BH-13-HG 3 HG -17-IO2-8-BH 4 HG -81-BH-32-IO2-73-MK 5 RC -38-IO2 6 RC -85-IO2 7 IO2-33-PI 8 PI -34-RE-80-IO2-54-EA-3-PB