Främjandet Öresjö 2005-08-22  Banläggare: Lars Ekberg
VAC Utg(23) Peter Gross (Mats Kristiansson 30.38)  starttid: 17.04.35 Utg:52,53.. saknas
  Alla klasser VAC + Ö 0 (28) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  400  7.12-21 -25 18.0      400  7.12-21 -25 18.0   +IO21  2.54 7.2 MK 
 2 52  800               1,200                 5.29 6.9 MK 
 3 53  270               1,470                 2.03 7.6 BK 
 4 54  250               1,720                 1.30 6.0 BK 
 5 55  950               2,670                 7.06 7.5 MK 
 6 56  380  8.38-22 -27 22.7 0.50  3,050                 2.46 7.3 RE 
 7 57  210  6.13-20 -25 29.6     3,260                 2.13 10.6 BK 
 8 58  350  9.53-23 -27 28.2 1.40  3,610                 2.55 8.3 MK 
Mål    420  5.24-23 -27 12.9     4,030                 2.00 4.8 MK 
4,030 37.20-24 9.3 2.30 28.56 7.2 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 PG -3-IO2 2 3 4 5 6 7 8