Främjandet Öresjö 2005-08-22  Banläggare: Lars Ekberg
Ö 2(5) Per Ivarsson 41.31 (Arne Nåbo 38.24)  starttid: 17.26.52 
  Alla klasser VAC + Ö 7 (28) Mats Kristiansson 30.38
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  400  5.37-3 -17 14.0 1.40   400  5.37-3 -17 14.0   -UJ 3  2.54 7.2 MK 
 2 52  800  6.30-1 -6  8.1     1,200 12.07-2 -9  10.1       5.29 6.9 MK 
 3 53  270  2.40-2 -5  9.9     1,470 14.47-2 -8  10.1       2.03 7.6 BK 
 4 54  250  2.01-2 -7  8.1     1,720 16.48-2 -7  9.8       1.30 6.0 BK 
 5 55  950 10.17-1 -7  10.8 0.40  2,670 27.05-2 -8  10.1   -PB 1  7.06 7.5 MK 
 6 56  380  4.14-2 -7  11.1 0.30  3,050 31.19-2 -8  10.3       2.46 7.3 RE 
 7 57  210  3.00-1 -5  14.3     3,260 34.19-2 -8  10.5       2.13 10.6 BK 
 8 58  350  4.46-3 -14 13.6 0.50  3,610 39.05-2 -8  10.8       2.55 8.3 MK 
Mål    420  2.26-1 -7  5.8     4,030 41.31-2 -7  10.3   +RE 1  2.00 4.8 MK 
4,030 41.31-2 -7 10.3 3.40 28.56 7.2 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 UJ -2-PI -9-Bir-4-IE-85-BL-89-BS-29-SE 2 PI -29-UJ 3 4 5 GW -68-PB-8-PI -61-EA-36-GS-85-UJ-32-GN-33-RE-15-IE 6 PI -71-PB-14-EA-19-GW-55-RE 7 IO2-33-PI 8 PI -34-RE-80-IO2-54-EA-3-PB