Främjandet Öresjö 2005-08-22  Banläggare: Lars Ekberg
VAC 11(23) Bengt Larsson 49.01 (Mats Kristiansson 30.38)  starttid: 17.29.32 
  Alla klasser VAC + Ö 13 (28) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  400  4.35-10 -12 11.5 0.20   400  4.35-10 -12 11.5       2.54 7.2 MK 
 2 52  800  8.14-10 -12 10.3     1,200 12.49-9 -11 10.7       5.29 6.9 MK 
 3 53  270  3.14-8 -10 12.0     1,470 16.03-9 -11 10.9       2.03 7.6 BK 
 4 54  250  3.11-19 -24 12.7 1.00  1,720 19.14-10 -12 11.2       1.30 6.0 BK 
 5 55  950 12.55-13 -15 13.6 2.30  2,670 32.09-11 -13 12.0   -BS 1  7.06 7.5 MK 
 6 56  380  4.54-10 -12 12.9 0.50  3,050 37.03-11 -13 12.1       2.46 7.3 RE 
 7 57  210  4.53-17 -20 23.3 1.40  3,260 41.56-11 -13 12.9   -TK 2  2.13 10.6 BK 
 8 58  350  4.17-10 -11 12.2     3,610 46.13-11 -13 12.8       2.55 8.3 MK 
Mål    420  2.48-12 -15  6.7     4,030 49.01-11 -13 12.2   -TK 2  2.00 4.8 MK 
4,030 49.01-11 -13 12.2 6.20 28.56 7.2 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 UJ -2-PI-9-Bir-4-IE-85-BL -89-BS-29-SE 2 BG -3-Bir-2-IE-64-BL -60-BS 3 UJ -52-IE-51-Bir-15-BG-16-BL 4 IE -36-UJ-40-Bir-30-BG-35-BL -66-BS-61-RE 5 BS -13-BL 6 BL -20-GS-33-BS-21-TK 7 GN -19-TK-9-BS-12-BL 8 IE -81-TK-5-BS-38-BL