Främjandet Öresjö 2005-08-22  Banläggare: Lars Ekberg
VAC 10(23) Ingemar Eriksson 49.00 (Mats Kristiansson 30.38)  starttid: 17.28.26 
  Alla klasser VAC + Ö 12 (28) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  400  4.16-8 -9  10.7      400  4.16-8 -9  10.7   -UJ 3  2.54 7.2 MK 
 2 52  800  8.35-12 -15 10.7 0.30  1,200 12.51-10 -13 10.7   -BG 2  5.29 6.9 MK 
 3 53  270  2.56-4 -6  10.9     1,470 15.47-8 -10 10.7       2.03 7.6 BK 
 4 54  250  2.12-6 -8  8.8     1,720 17.59-8 -10 10.5       1.30 6.0 BK 
 5 55  950 11.54-11 -13 12.5 1.30  2,670 29.53-8 -10 11.2   -RE 1  7.06 7.5 MK 
 6 56  380  4.32-8 -10 11.9 0.30  3,050 34.25-7 -9  11.3       2.46 7.3 RE 
 7 57  210  5.03-18 -21 24.0 1.50  3,260 39.28-7 -9  12.1       2.13 10.6 BK 
 8 58  350  5.47-17 -20 16.5 1.30  3,610 45.15-10 -12 12.5       2.55 8.3 MK 
Mål    420  3.45-20 -24  8.9     4,030 49.00-10 -12 12.2       2.00 4.8 MK 
4,030 49.00-10 -12 12.2 5.50 28.56 7.2 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 UJ -2-PI-9-Bir-4-IE -85-BL-89-BS-29-SE 2 BG -3-Bir-2-IE -64-BL-60-BS 3 UJ -52-IE -51-Bir-15-BG-16-BL 4 IE -36-UJ-40-Bir-30-BG-35-BL-66-BS-61-RE 5 GW -68-PB-8-PI-61-EA-36-GS-85-UJ-32-GN-33-RE-15-IE 6 UJ -17-IE -77-GN 7 UJ -37-IE 8 IE -81-TK-5-BS-38-BL