Främjandet Öresjö 2005-08-22  Banläggare: Lars Ekberg
VAC 15(23) Erik Aspelin 52.25 (Mats Kristiansson 30.38)  starttid: 17.18.36 
  Alla klasser VAC + Ö 18 (28) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  400  5.32-14 -16 13.8 0.40   400  5.32-14 -16 13.8   +BK 1  2.54 7.2 MK 
 2 52  800 10.36-19 -23 13.2 1.30  1,200 16.08-17 -21 13.4   +GN 2  5.29 6.9 MK 
 3 53  270  3.20-9 -11 12.3     1,470 19.28-16 -19 13.2   +GN 2  2.03 7.6 BK 
 4 54  250  2.33-10 -12 10.2     1,720 22.01-16 -19 12.8       1.30 6.0 BK 
 5 55  950 14.21-16 -18 15.1 2.30  2,670 36.22-15 -18 13.6       7.06 7.5 MK 
 6 56  380  4.38-9 -11 12.2     3,050 41.00-15 -18 13.4   -PB 1  2.46 7.3 RE 
 7 57  210  3.57-10 -12 18.8     3,260 44.57-15 -18 13.8       2.13 10.6 BK 
 8 58  350  5.12-13 -16 14.9 0.20  3,610 50.09-15 -18 13.9   +PB 1  2.55 8.3 MK 
Mål    420  2.16-5 -5  5.4     4,030 52.25-15 -18 13.0   +IO22  2.00 4.8 MK 
4,030 52.25-15 -18 13.0 5.00 28.56 7.2 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 MK -83-EA -8-BK-29-PB-74-GN 2 EA -1-GN-7-PB 3 EA -3-GN-12-PB 4 EA -19-GN-3-PB 5 GW -68-PB-8-PI-61-EA -36-GS-85-UJ-32-GN-33-RE-15-IE 6 PI -71-PB-14-EA -19-GW-55-RE 7 PB -6-RE-16-EA -64-GW 8 PI -34-RE-80-IO2-54-EA -3-PB