Främjandet Öresjö 2005-08-22  Banläggare: Lars Ekberg
Ö 5(5) Sten Emanuelsson 75.21 (Arne Nåbo 38.24)  starttid: 17.30.03 
  Alla klasser VAC + Ö 26 (28) Mats Kristiansson 30.38
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  400  6.02-4 -21 15.1      400  6.02-4 -21 15.1       2.54 7.2 MK 
 2 52  800 14.08-5 -27 17.7 3.00  1,200 20.10-5 -27 16.8       5.29 6.9 MK 
 3 53  270  4.14-5 -23 15.7     1,470 24.24-5 -27 16.6       2.03 7.6 BK 
 4 54  250  2.44-4 -17 10.9     1,720 27.08-5 -27 15.8       1.30 6.0 BK 
 5 55  950 21.11-5 -27 22.3 6.50  2,670 48.19-5 -27 18.1       7.06 7.5 MK 
 6 56  380  5.37-3 -17 14.8     3,050 53.56-5 -26 17.7       2.46 7.3 RE 
 7 57  210  5.16-4 -23 25.1 0.50  3,260 59.12-5 -26 18.2       2.13 10.6 BK 
 8 58  350 10.18-5 -28 29.4 4.20  3,610 69.30-5 -26 19.3       2.55 8.3 MK 
Mål    420  5.51-5 -28 13.9     4,030 75.21-5 -26 18.7       2.00 4.8 MK 
4,030 75.21-5 -26 18.7 15.00 28.56 7.2 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 UJ -2-PI-9-Bir-4-IE-85-BL-89-BS-29-SE 2 3 AN -18-SE 4 AN -64-SE 5 6 7 8