Främjandet Öresjö 2005-08-22  Banläggare: Lars Ekberg
Ö 1(5) Arne Nåbo 38.24 (tvåa Per Ivarsson 41.31)  starttid: 17.41.39 
  Alla klasser VAC + Ö 6 (28) Mats Kristiansson 30.38
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  400  3.26-1 -4  8.6      400  3.26-1 -4  8.6       2.54 7.2 MK 
 2 52  800  6.39-2 -7  8.3     1,200 10.05-1 -6  8.4       5.29 6.9 MK 
 3 53  270  2.25-1 -4  9.0     1,470 12.30-1 -5  8.5       2.03 7.6 BK 
 4 54  250  1.58-1 -5  7.9 0.10  1,720 14.28-1 -5  8.4       1.30 6.0 BK 
 5 55  950 10.19-2 -8  10.9 2.00  2,670 24.47-1 -5  9.3   +BG 1  7.06 7.5 MK 
 6 56  380  3.55-1 -5  10.3 0.40  3,050 28.42-1 -5  9.4       2.46 7.3 RE 
 7 57  210  3.20-2 -7  15.9 0.40  3,260 32.02-1 -6  9.8       2.13 10.6 BK 
 8 58  350  3.50-1 -5  11.0 0.20  3,610 35.52-1 -6  9.9   -GN 1  2.55 8.3 MK 
Mål    420  2.32-2 -10  6.0     4,030 38.24-1 -6  9.5   -GN 1  2.00 4.8 MK 
4,030 38.24-1 -6 9.5 3.50 28.56 7.2 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 SK -32-AN -30-Mor 2 AN -75-SK-83-PS3-12-Mor 3 AN -18-SE 4 AN -64-SE 5 AN -10-BG 6 Bir-33-AN 7 AN -33-GS-62-Bir-68-PS3 8 GN -15-AN