Främjandet Öresjö 2005-08-22  Banläggare: Lars Ekberg
VAC 13(23) Morgan Klasson 50.58 (Mats Kristiansson 30.38)  starttid: 17.40.56 
  Alla klasser VAC + Ö 15 (28) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  400  4.39-12 -14 11.6      400  4.39-12 -14 11.6       2.54 7.2 MK 
 2 52  800  8.59-15 -19 11.2 0.30  1,200 13.38-12 -15 11.4   -PS31  5.29 6.9 MK 
 3 53  270  3.25-11 -13 12.7 0.20  1,470 17.03-11 -14 11.6       2.03 7.6 BK 
 4 54  250  2.18-8 -10  9.2     1,720 19.21-11 -13 11.3   -PS31  1.30 6.0 BK 
 5 55  950 13.52-15 -17 14.6 3.00  2,670 33.13-13 -15 12.4       7.06 7.5 MK 
 6 56  380  6.38-19 -24 17.5 2.20  3,050 39.51-14 -16 13.1   -SK 1  2.46 7.3 RE 
 7 57  210  4.28-14 -17 21.3 1.00  3,260 44.19-14 -16 13.6       2.13 10.6 BK 
 8 58  350  4.04-7 -8  11.6     3,610 48.23-13 -15 13.4   -SK 1  2.55 8.3 MK 
Mål    420  2.35-9 -11  6.2     4,030 50.58-13 -15 12.6   +SK 1  2.00 4.8 MK 
4,030 50.58-13 -15 12.6 7.10 28.56 7.2 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 SK -32-AN-30-Mor 2 AN -75-SK-83-PS3-12-Mor 3 SK -77-Mor-29-PS3 4 SK -36-PS3-9-Mor 5 Mor-39-SK 6 SK -13-Mor 7 SK -30-Mor 8 SK -8-Mor