Främjandet Öresjö 2005-08-22  Banläggare: Lars Ekberg
VAC 5(23) Patrik Svantesson 37.24 (Mats Kristiansson 30.38)  starttid: 17.45.12 
  Alla klasser VAC + Ö 5 (28) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  400  3.34-4 -5  8.9 0.30   400  3.34-4 -5  8.9       2.54 7.2 MK 
 2 52  800  5.36-3 -3  7.0     1,200  9.10-3 -3  7.6   +Mor1  5.29 6.9 MK 
 3 53  270  4.06-17 -21 15.2 2.00  1,470 13.16-5 -6  9.0       2.03 7.6 BK 
 4 54  250  1.40-4 -4  6.7 0.10  1,720 14.56-5 -6  8.7   +Mor1  1.30 6.0 BK 
 5 55  950 10.46-8 -10 11.3 3.30  2,670 25.42-5 -6  9.6       7.06 7.5 MK 
 6 56  380  3.02-2 -2  8.0     3,050 28.44-5 -6  9.4       2.46 7.3 RE 
 7 57  210  2.28-3 -3  11.7     3,260 31.12-5 -5  9.6       2.13 10.6 BK 
 8 58  350  4.10-8 -9  11.9 1.10  3,610 35.22-5 -5  9.8       2.55 8.3 MK 
Mål    420  2.02-3 -3  4.8     4,030 37.24-5 -5  9.3       2.00 4.8 MK 
4,030 37.24-5 -5 9.3 7.20 28.56 7.2 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 AN -75-SK-83-PS3-12-Mor 3 SK -77-Mor-29-PS3 4 SK -36-PS3-9-Mor 5 6 BG -86-PS3 7 AN -33-GS-62-Bir-68-PS3 8